Drastrup - Belgiervej - etape 2

Randers Kommune forventer at igangsætte byggemodning af etape 2 ultimo 2022.

Udviklingsudvalget har den 28. oktober 2021 truffet principbeslutning om, at der skal igangsættes byggemodning af 12 parcelhusgrunde på Belgiervej 12-23, 8960 Randers SØ.

Byggegrundene ligger i delområde II i lokalplan 531, og der henvises generelt hertil for detaljer for boligområdet. Lokalplanen er tilgængelig her på siden.

Om bebyggelsen

Ifølge lokalplanen skal der bygges boliger i to etager.

På 4 af grundene er det desuden muligt at bygge dobbelthuse. Se lokalplanens kortbilag 2 for at se, hvilke grunde der er dobbeltgrunde.

Grundene bliver udstykket med en grundstørrelse på mindst 700 m² og maksimalt 950 m². Grundene nr. 1-5 vist på kortbilag 2 må dog udstykkes med en grundstørrelse på mindst 1000 m², der
sikrer mulighed for etablering af dobbelthuse herpå.

Ved dobbelthuse med lodret skel skal grundene kunne udstykkes til to grunde på mindst 400m². Der skal sikres vejadgang til begge boliger.

Tidshorisont for byggemodning

Forvaltningen vil primo 2022 indstille igangsætning af byggemodning til konkret politisk stillingtagen.

Herefter forventes det, at byggemodningen sættes i gang primo 2023. Den forventede tidshorisont på byggemodning er 4-5 måneder.

Når byggemodningen er færdig, skal salgsvilkår og mindstepris på grundene til politisk behandling. Processen ved den politiske godkendelse tager ca. 2 måneder.

På baggrund af ovenstående foreløbige tidshorisont estimeres det, at grundene bliver sat til salg i offentligt udbud ultimo 2023.

Proces ved salg af grundene

Når kommunen udbyder fast ejendom, herunder byggegrunde i nye udstykninger, skal der indledningsvis gennemføres et offentligt udbud. Det vil sige, at alle grunde udbydes til salg i en 4 ugers periode. Her har alle har mulighed for at byde ind med købstilbud. Der kan bydes på op til 5 grunde i prioriteret rækkefølge, og der skal bydes udbudsprisen eller mere. Når udbudsperioden er slut, vil alle de indkomne bud blive gennemgået, og grundene sælges i forlængelse det offentlige udbud til højestbydende.

De byggegrunde der ikke er solgt i udbudsperioden, ligger til almindeligt salg på vores hjemmeside efterfølgende.

Det er ikke muligt at reservere byggegrunde, inden det offentlige udbud er gennemført.

Spørgsmål til grundene

Vi kan på nuværende tidspunkt desværre ikke svare på spørgsmål om grundenes størrelser eller priser. Det skyldes, at byggemodningen samt den politiske proces med godkendelse af salgspriser først skal være afsluttet.

Det er heller ikke muligt at reservere grundene.

Vi vil løbende opdatere hjemmesiden, og vi opfordrer til, at du tilmelder dig til at abonnere på nyt fra grundsalg.

Telefonisk kontakt om byggeri

Hvis du har spørgsmål til lokalplan og herunder konkrete spørgsmål til byggeri på etape 2, er du meget velkommen til at kontakte Byggesag.

Telefon: 8915 5100

Telefontider: 

  • Mandag-onsdag: 09.00-15.00
  • Torsdag: 11.00-15.00
  • Fredag: 09.00-13.00

Hvem kan købe?

Grundene kan alene erhverves af fysiske personer, og ingen køber kan erhverve mere end én grund.

Randers Kommune forbeholder sig retten til at afvise en køber, såfremt det vurderes, at den pågældende køber alene erhverver grunden med henblik på videresalg – herunder også i bebygget stand – og ikke til egen benyttelse.