Munkdrup - Filippavej

Nu udbydes 21 byggegrunde på Filippavej i attraktive Munkdrup. Alle 21 grunde er byggemodnede og klar til dit byggeri.

Mellem Randers og Aarhus skyder en ny landsby op – Munkdrup. Her skaber vores ambitiøse byudvikling de bedste rammer med afsæt i fællesskab, mangfoldighed, bæredygtighed og natur.

Årligt offentligt udbud

Randers Kommune gennemfører i perioden 10.02.2024 – 25. 02.2024 årligt udbud af byggegrunde, jfr. indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 03/03/2021.

Det er derfor ikke muligt at reservere eller købe grunde i perioden 09.02.2024 kl. 12.00 - 04.03.2024 kl. 12.00.

Afgivelse af købstilbud på mindsteprisen eller mere, sendes til udbudgrundsalg@randers.dk

Købstilbud er bindende til og med mandag den 04.03.2024 kl. 12.00. 

Randers Kommune vil, efter udløbet af udbudsperioden, tage stilling til de indkomne bud. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

Opmærksomheden henledes på, at kommunalbestyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud.

Vil du reservere en grund?

Aktivér kortet nedenfor. Tryk på "ledig" eller "reserveret" ud for adressen og udfyld formularen.

21 nye byggegrunde på Filippavej

Randers Kommune udbyder sidste etape af parcelhusgrunde i delområde III i lokalplan 600 til salg.

På Filippavej finder du 21 attraktive byggegrunde.

I Munkdrup er du tæt på indkøb, skole, offentlige transportmidler og Randers C. Er du pendler kan E45 nås på 10 minutter.

De 10 af byggegrundene er dobbeltgrunde, hvor der er mulighed for at opføre to sammenbyggede boliger med enten lodret eller vandret skel. Ved dobbelthuse med lodret skel skal grundene kunne udstykkes til to grunde på mindst 400 m2, hvor der sikres vejadgang til begge boliger. Se lokalplanens kortbilag 2 for at se, hvilke grunde, der er dobbeltgrunde.

Bebyggelsen kan opføres i 2 etager.

Afgiv købstilbud

Ønsker du at afgive købstilbud på en byggegrund på Filippavej, kan du sende udfyldt købstilbud pr. mail til byggegrunde@randers.dk. Du finder dokumentet i salgsmappen.

På vores side "Værd at vide om køb af byggegrund" kan du læse, hvordan du køber eller reserverer en byggegrund. Derudover kan du også læse om købsaftale, betaling, tinglysning, byggepligt og tilslutning m.m.

Reservation

Der er mulighed for at reservere en byggegrund, mens du er i proces med at undersøge finansiering forud for køb.

Du kan gratis og uforpligtende reservere en byggegrund i 4 uger.  Bliver du ikke klar til at købe i løbet af reservationsperioden, har du mulighed for at forlænge reservationen én gang med 4 uger, hvis der ikke andre reservanter i kø.

Reservation er ikke det samme som en forkøbsret. Når du har reserveret en grund, betyder det, at den ikke bliver solgt til anden side, uden vi har spurgt dig først, om du vil byde på grunden.

Er der flere interesserede købere til samme grund, kan der gennemføres en lukket budrunde mellem de relevante parter.

Hvem kan købe?

De kommunale parcelhusgrunde kan alene erhverves af fysiske personer, og ingen køber kan erhverve mere end én grund.

For at fremme kommunens salg af byggegrunde, kan kommunen vælge at sælge én eller flere parcelhusgrunde i en udstykning til virksomheder (byggeselskaber), der køber grundene med henblik på videresalg i bebygget stand.

Vedtaget af Randers Byråd den 26.02.2024