Bæredygtigt byggeri

Skal du opføre nyt byggeri, kan du være omfattet af klimakravene i bygningsreglementet gældende fra januar 2023.

Bæredygtigt byggeri - byggefaser

Klimakravene vil i første omgang gælde for opvarmet nybyggeri, der er omfattet af energiramme-bestemmelserne. Dvs. nyt byggeri der opvarmes til mere end 5 grader. Fra 2025 vil kravene blive skærpet.

Hvis du søger byggetilladelse efter den 1. januar 2023 til byggeri, der er omfattet af klimakravene, skal der fremsendes følgende dokumentation ved færdigmelding af dit byggeri: 

I hovedtræk kan nævnes:

  • Uopvarmet byggeri (dog medregnes integreret garage/carporte/udhuse delvis)
  • Renovering
  • Ombygning der ikke har karakter af selvstændigt nybyggeri
  • Tilbygning der ikke har karakter af selvstændigt nybyggeri
  • Sommerhuse

Hvis du er i tvivl om dit byggeri er omfattet af energirammebestemmelserne kan du sende os en forespørgsel, med en beskrivelse og eventuel tegninger til vurdering. Du vil også kunne søge hjælp ved en byggerådgiver eller håndværker, som vil kunne afklare om byggeriet er omfattet af klimakravene.

Det er dig som bygningsejer, der har ansvaret for at dit byggeri lever op til klimakravene.

Derfor er det en god ide, at sætte sig ind i klimakravene og få udarbejdet dokumentationen inden du går i gang med byggeriet. Det vil være ærgerligt at stå med et færdige byggeri, der ikke kan leve op til klimakravene, og dermed ikke kan få en ibrugtagningstilladelse.

Du må selv udarbejde dokumentationen, men ellers vil vi anbefale, at der tages kontakt til en byggerådgiver, håndværker eller tilsvarende, der kan bistå med udarbejdelse af dokumentationen.

Undervejs i en byggeproces kan der ske ændringer. Du skal være opmærksom på, om eksempelvis ændret materialevalg kan have betydning for klimakravene. Husk derfor at revidere dokumentationen løbende, så du hele tiden har styr på, at byggeriet stadig lever op til klimakravene.

Dokumentation for overholdelse af klimakravene skal indsendes ved færdigmelding af byggeriet, for at der kan opnås en ibrugtagningstilladelse.

Dokumentationen indsendes via www.bygogmiljø.dk

Klimakravene fortalt på 2,5 minutter - Se filmen her.

Du kan læse meget mere om klimakravene og LCA-beregningen ved Videnscenter om Bygningers klimapåvirkninger. Her finder du også:

Valg af byggematerialer

FSC Danmark og Energitjenesten har lavet en online guide, som viser, hvor meget CO2 produktionen af de forskellige byggematerialer har udledt.

www.smartfrastart.dk kan du udvælge dine byggematerialer og få mere viden omkring produktion og materialer. Du kan også skrive dig op til gratis personlig rådgivning på lige netop dit byggeprojekt.

Byg smart fra start og belast klimaet mindst muligt.

Smart fra Start-logo