Forhåndsdialog

Forhåndsdialogen er et vigtigt redskab til at få afklaret eventuelle problematikker allerede i projektets skitsefase.

I forhåndsdialogen forholder byggesagsbehandleren sig til de overordnede rammer for dit byggeprojekt. Derfor opfordrer Randers Kommune til, at der afholdes en forhåndsdialog på større eller mere komplekse byggerier, når der foreligger et skitseprojekt.

Forhåndsdialogens karakter vil typisk afhænge af projektets størrelse og kompleksitet. I de større byggesager afholdes formelle og organiserede forhåndsdialoger, hvor medarbejdere fra relevante afdelinger kan deltage. En god dialog vil spare meget tid for alle parter i det efterfølgende forløb og styrke kvaliteten af det endelige produkt.

Forhåndsdialogen betyder ikke, at byggesagsbehandlingen sker på stedet. Dialogen er udelukkende opklarende og styrende for byggesagen.

Afklaring under forhåndsdialogen

Under forhåndsdialogen er det muligt at drøfte mange af de uafklarede spørgsmål, der kan være i en større eller kompliceret byggesag. Det kan f.eks. være spørgsmål vedrørende lokalplanbestemmelser, bebyggelsesregulerende bestemmelser eller hvilke krav i bygningsreglementet, der gælder for byggeriet. Det kan også være spørgsmål, om der skal tilknyttes en certificeret statiker eller brandrådgiver til projektet, om det er nødvendigt at søge dispensation til at fravige bestemmelser i bygningsreglementet, krav til dokumentation eller om der er anden lovgivning, man skal være opmærksom på.

Forhåndsdialogen ændrer ikke på, at det er bygherre, der er ansvarlig for byggeriet og projektet. Det vil sige, at det fortsat er bygherres ansvar, at projekteringen af byggeriet er i overensstemmelse med gældende bestemmelser og at det nødvendige materiale udarbejdes.

7 råd til at skabe en bedre forhåndsdialog

Aktører på tværs af byggebranchen har udarbejdet en guide til en effektiv forhåndsdialog mellem bygherre og kommune. Formålet er at klæde alle parter på med syv råd til at undgå spildprocesser og skabe en bedre dialog både før, under og efter mødet. Du kan læse mere om de 7 råd på Bygherreforeningens hjemmeside, hvor du også finder:

  • Guide til den gode forhåndsdialog
  • Skabelon til dagsorden og opsamling
  • Skabelon til mødeforberedelse

Book en tid

Det er muligt, at afholde en forhåndsdialog med kommunen inden du sender dit projekt ind.

Du skal medsende skitser eller lignende, der redegør for den problematik, vi skal tage stilling til. Du kan blive mødt af, at vi afviser din anmodning om en forhåndsdialog, hvis grundlaget vurderes at være for spinkelt. Vi anbefaler, at du i stedet rådfører dig med en rådgiver med byggeteknisk baggrund, som vil kunne hjælpe dig. Du kan også spørge den håndværker, der skal bygge for dig.

Du vil blive kontaktet hurtigst muligt og indenfor 10 arbejdsdage efter modtagelsen af din henvendelse.

Du vil modtage en kvittering i din e-boks. Hvis du spørger som erhvervsperson, vil kvitteringen blive sendt til firmaets e-boks.