Antenner og vindmøller

Her på siden kan du finde information om opsætning af antenner, antennemaster og vindmøller.

Antennemaster

  • Opsætning af antennemaster kræver en byggetilladelse.
  • I landzone kræves der også en zonetilladelse efter planlovens § 35.
  • Byggetilladelsen til opsætning af masten bortfalder, hvis opsætningen af masten ikke er påbegyndt et år fra tilladelsens dato.

Få flere generelle informationer og start din ansøgning her.

Opsætning af antenner

  • Satellitantenner med en diameter på højst 1,0 m og CE-mærkede tagantenner kan opsættes uden byggetilladelse.
  • Antennesystemer, der anvendes til radiokommunikation i elektroniske kommunikationsnet, kan opsættes uden byggetilladelse, jf. BR15 kap. 1.6 stk. 1.

Husstandsvindmøller

  • Husstandsvindmøller må kun opstilles i landzone.
  • En husstandsvindmølle skal VVM-screenes og vil både kræve landzonetilladelse og byggetilladelse.
  • VVM-anmeldelse og ansøgning om landzonetilladelse sendes til Industrimiljo@randers.dk sammen med typegodkendelse og tegning, der viser møllens placering, højde og vingefang.

Opstilling af husstandsvindmøller kræver samtidig byggetilladelse og skal søges via www.bygogmiljoe.dk.

Vindmøller

Større vindmøller kræver byggetilladelse og forudsætter, at der er planlagt for placeringen mv.

Du kan her læse mere om planlægning for vindmøller.

Gebyr

Når kommunen giver en byggetilladelse/kvittering for anmeldelse, vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.