Antenner og vindmøller

Her på siden kan du finde information om opsætning af antenner, antennemaster og vindmøller.

Antennemaster

Opsætning af antennemaster kræver en byggetilladelse.

I landzone kræves der også en zonetilladelse efter planlovens § 35.

Byggetilladelsen til opsætning af masten bortfalder, hvis opsætningen af masten ikke er påbegyndt et år fra tilladelsens dato.

Få flere generelle informationer og start din ansøgning her.

Opsætning af antenner

Satellitantenner med en diameter på højst 1,0 m og CE-mærkede tagantenner kan opsættes uden byggetilladelse.

Antennesystemer, der anvendes til radiokommunikation i elektroniske kommunikationsnet, kan opsættes uden byggetilladelse, jf. BR15 kap. 1.6 stk. 1.

Vindmøller

Opstilling af vindmøller kræver byggetilladelse og skal søges via Byg og Miljø.

Ansøgningen skal som minimum være underskrevet af ejer/ejerforening samt indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer. Desuden skal ansøgningen vedlægges tegninger, der viser vindmøllens placering på grunden, med oplysning om møllens afstand til skel, samt specifikation på vindmølle herunder møllens højde og vingefang. Hvis opstillingen kræver dispensation skal der medsendes begrundet dispensationsansøgning  

Gebyr

Når kommunen giver en byggetilladelse/kvittering for anmeldelse, vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.