Lukning af affaldsskakter

Lukning af affaldsskakter i eksisterende bebyggelse kræver ikke byggetilladelse efter bygningsreglement BR18.

Hvis affaldsskakterne i din ejendom ønskes erstattet af en anden affaldsordning, skal du ikke søge byggetilladelse efter bygningsreglement BR18 til nedlæggelse af affaldsskakterne.

Hvis der i forbindelse med etablering af anden affaldsordning opføres skure, overdækninger eller lignende, skal der søges byggetilladelse ved kommunen.

Anden affaldsordning

Affaldskontoret, Laksetorvet, 8900 Randers C, 8915 1617, skal altid tages med på råd i forbindelse med valg af anden affaldsordning.

Du kan blandt andet læse mere om muligheder og krav ved etablering af undergrundscontainere til restaffald, organisk affald, emballage og papir på affaldskontoret hjemmeside.