Lukning af affaldsskakter

Lukning af affaldsskakter i eksisterende bebyggelse kræver ikke byggetilladelse efter bygningsreglement BR18.

Hvis affaldsskakterne i din ejendom ønskes erstattet af en anden affaldsordning, skal du ikke søge byggetilladelse efter bygningsreglement BR18 til nedlæggelse af affaldsskakterne.

Hvis der i forbindelse med etablering af anden affaldsordning opføres skure, overdækninger eller lignende, skal der søges byggetilladelse ved kommunen.

Anden affaldsordning

Affald & Genbrug skal altid tages med på råd i forbindelse med valg af anden affaldsordning. Kontakt affald@randers.dk eller tlf. 8915 1617.

Du kan blandt andet læse mere om muligheder og krav ved etablering af undergrundscontainere til restaffald, madaffald, emballage og papir på Affald & Genbrugs hjemmeside.