Nedrivning

På denne side kan du finde reglerne for nedrivning.

Ved nedrivning skal ansøgningen, ud over oplysninger om ejendommens adresse og matrikelbetegnelse samt bygningsidentifikation, indeholde oplysninger om bygningens omtrentlige højde og grundflade. Miljø og Teknik kan i det enkelte tilfælde fastsætte retningslinjer for nedrivningen.

Nedrivning uden tilladelse fra bygningsmyndigheden

Garager og carporte, der ikke er integreret i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, kan nedrives uden tilladelse, når den enkelte bygning har et areal på højst 50 m². 

Nedrivningen skal dog meddeles til Bygnings- og boligregistret (BBR), så bygningen slettes fra BBR-meddelelsen.

Byggeaffald

Senest 14 dage før nedrivningen forventes påbegyndt, fremsendes følgende blanketter til miljøafdelingen:

  • Screening for PCB
  • Anmeldelse for bygge- og anlægsaffald
  • Anmeldelse for asbest

Når du søger via Byg og Miljø, ligger blanketterne tilgængelig til at blive udfyldt elektronisk. Du kan også anmelde dit bygge- og anlægsaffald her

Gebyr

Når kommunen giver en nedrivningstilladelse, vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.