Nedrivning

På denne side kan du finde reglerne for nedrivning.

Ved nedrivning skal ansøgningen, ud over oplysninger om ejendommens adresse og matrikelbetegnelse samt bygningsidentifikation, indeholde oplysninger om bygningens omtrentlige højde og grundflade. Miljø og Teknik kan i det enkelte tilfælde fastsætte retningslinjer for nedrivningen.

Nedrivning uden tilladelse fra bygningsmyndigheden

Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse. Bestemmelsen omfatter ikke integrerede garager, carporte og lignende mindre bygninger.

Nedrivningen skal dog meddeles til Bygnings- og boligregistret (BBR), så bygningen slettes fra BBR-meddelelsen.

Byggeaffald

Senest 14 dage før nedrivningen forventes påbegyndt, fremsendes følgende blanketter til miljøafdelingen:

  • Screening for PCB
  • Anmeldelse for bygge- og anlægsaffald
  • Anmeldelse for asbest

Når du søger via Byg og Miljø, ligger blanketterne tilgængelig til at blive udfyldt elektronisk. Alternativt kan du finde anmeldelses-blanketten her:

Anmeldelse af byggeaffald, pcb og forurenende aktiviteter

Gebyr

Når kommunen giver en byggetilladelse/kvittering for anmeldelse, vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.