Nedrivning

På denne side kan du finde reglerne for nedrivning.

Ved nedrivning skal ansøgningen, ud over oplysninger om ejendommens adresse og matrikelbetegnelse samt bygningsidentifikation, indeholde oplysninger om bygningens omtrentlige højde og grundflade. Miljø og Teknik kan i det enkelte tilfælde fastsætte retningslinjer for nedrivningen.

Nedrivning uden tilladelse fra bygningsmyndigheden

Garager og carporte, der ikke er integreret i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, kan nedrives uden tilladelse, når den enkelte bygning har et areal på højst 50 m². 

Nedrivningen skal dog meddeles til Bygnings- og boligregistret (BBR), så bygningen slettes fra BBR-meddelelsen.

Byggeaffald

Senest 14 dage før nedrivningen forventes påbegyndt, skal du anmelde dit bygge- eller anlægsaffald. Du er som bygherre ansvarlig for, at affaldet bliver anmeldt og bortskaffet korrekt.

Gebyr

Når kommunen giver en nedrivningstilladelse, vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.