Spørgsmål og svar om byggeri

Her på siden har vi samlet ofte stillede spørgsmål vedrørende byggeri af simple konstruktioner og ukompliceret byggeri.

Den 1. januar 2018 kom der nye regler i bygningsreglementet. Det betyder, at du kan opføre garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende med et samlet areal på max. 50 m² på grunden, uden byggetilladelse fra Randers Kommune. Der er dog nogle betingelser der skal være opfyldt inden byggearbejdet påbegyndes.

Læs mere om betingelserne her.

Hvis der opstår en væsentlig byggeskade på din nye bolig, kan det stille dig i en vanskelig situation præget af usikkerhed om, hvem der skal udbedre byggeskaden, hvordan du får gennemført et krav mod den ansvarlige, hvornår byggeskaden vil blive udbedret og om byggeskaden får væsentlige økonomiske konsekvenser for dig.

Læs mere her.

Ja. Randers Kommune opkræver gebyr for at udstede byggetilladelser m.m.

Byggetilladelsen bortfalder, hvis du ikke har påbegyndt byggearbejdet, inden 1 år efter den dato, hvor du har fået tilladelsen.

Læs mere her.

Ja. Radon er en radioaktiv luftart, som er kræftfremkaldende. Det er derfor af sundhedsmæssig betydning at holde indholdet af radon i luften indendørs på et så lavt niveau som muligt. På Erhvervs- & Byggestyrelsens hjemmeside kan du læse meget mere om radon og enfamiliehuse.

En byggetilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er startet inden 1 år efter, at du har modtaget tilladelsen. Randers Kommune har ikke mulighed for at forlænge gyldigheden. Hvis du ikke er påbegyndt inden 1 år, skal du altså ansøge igen om en ny byggetilladelse, hvis du stadig ønsker at udføre byggearbejdet. Der gælder tilsvarende regler for anmeldelsessager.

Terrænregulering kræver ikke byggetilladelse, men kommunen kan påbyde en terrænregulering ændret, hvis den er til gene for naboen.

Hævet opholdsareal må dog ikke etableres nærmere naboskel end 2,5 m.

Selvom en terrænregulering ikke kræver byggetilladelse, kan der være begrænsninger fastlagt i en lokalplan eller tinglyst deklaration, der angiver, hvordan terrænet må reguleres. I så fald skal disse overholdes. Overskridelse af en lokalplan kræver dispensation fra kommunen, og betingelser tinglyst i servitutter, kan håndhæves af kommunen, når kommunen er påtaleberettiget.

Inden du går i konkrete byggeplaner skal du undersøge om der er tinglyste servitutter på din ejendom.

Se mere på www.tinglysning.dk.

Hvis du er i tvivl om placeringen af skellene til din grund, er det kun en landinspektør, der kan afsætte skellene. I forbindelse med et påtænkt byggearbejde kan det være nødvendigt at kende den nøjagtige placering pga. minimumskrav til afstand mellem skel og byggeri.