Vejledninger til Byg og Miljø

Her kan du finde vejledninger til hvordan du opretter og indsender en byggeansøgning, indsender supplerende materiale, færdigmelder en byggesag med flere.

I vejledningerne kan du trin for trin følge med i, hvordan du udfylder og sender en ansøgning, færdigmelder et byggeri mv.

Byggeansøgning

Skriv adresse, vælg ansøgningstype, udfyld dokumentationskrav, indsend ansøgning.

Vejledning til at lave en ansøgning

Vejledning om ansøgningsprocessen i Byg og Miljø (video)

Byggeansøgning

Fuldmagt

Du kan indhente fuldmagten digitalt eller vedhæfte en udfyldt blanket. I begge tilfælde skal indsendelsen ske via Byg og Miljø. I Byg og Miljø kan du læse mere om Husk altid fuldmagten, og her kan du også finde link til en blanket.

Vejledning til indsendelse af fuldmagt

Udfyldelse af brand- og konstruktionsklasse

Her kan du finde hjælp til udfyldelse af felterne i Byg & Miljø vedrørende brand- og konstruktionsklasse. Selve indplaceringen i brand- og konstruktionsklasse er du forpligtiget til selv at undersøge. Det kan anbefales at hente hjælp ved en rådgiver.

Vejledning til udfyldelse af brand- og konstruktionsklasse

Supplerende materiale

Udfyld dokumentationskrav og indsend supplerende materiale.

Vejledning til indsendelse af supplerende materiale

Åbne bilag – Byggetilladelse, faktura m.m.

Bilagene er vedhæftet som link i kommunens besvarelse. Bilag kan f.eks. være byggetilladelse, faktura eller manglende supplerende materiale mm. som er vedhæftet som bilag.

Vejledning til åbne bilag – byggetilladelse, faktura m.m. (Ny version)

Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri

Skriv dato og indsend påbegyndelse. Hvis der i byggetilladelsen er stillet krav om fremsendelse af dokumentation ved påbegyndelse, skal dette også vedhæftes.

Vejledning til påbegyndelse af byggeri - (Ny version)

Færdigmelding af byggeri

Kravet til dokumentation ved færdigmelding har ændret sig med skiftende bygningsreglementer. Det er derfor vigtigt, at du har byggetilladelsen ved din side, når du skal færdigmelde, så du får sendt de rigtige dokumenter ind.

Vejledning til færdigmelding

Tilknyt ansøger

I nogle tilfælde kan der være brug for at få overdraget byggesagen til en anden ansøger eller til ejer selv. Det kan også være, at der skal tilknyttes flere ansøger til byggesagen, som skal have adgang til byggesagen.

Få hjælp til at tilknytte eller overdrage et projekt i Vejledning til at lave en ansøgning - (Ny version)

Slet tilknyttede personer

Hvis du er ejer af et projektet, kan du slette "tilknyttede person" under projekter. Her vil der komme en liste over de personer, som er tilknyttet projektet og deres rettigheder, samt give projektejer mulighed for at inviterer/slette personer fra projektet eller ændre deres rettigheder.

Organisering af mange projekter

Hvis du har mange projekter, kan du organisere dine projekter i mapper, så du får et bedre overblik.

Vejledning: Sådan administrerer du dine projekter i Byg og Miljø

Virksomhedsadministrator

Brugerrettigheder og adgang til projekter

For at blive virksomhedsadministrator i Byg og Miljø, skal du logge ind på virk.dk med MitID. Her har du også mulighed for at tildele medarbejder forskellige rettigheder.

Du kan få mere vejledning på denne side

Advis om "Sletning af byggesager"

Hvis du modtager en besked om, at du har et projekt, der vil blive slettet, vil det ALDRIG være en igangværende sag.

De sager der slettes er:

  • Kladder som ikke er indsendt til kommunen, som er mindst 3 år gammel.
  • En afsluttet sag, som er mindst 3 år gammel.

Du får en advis 30 dage før sagen slettes i www.bygogmiljoe.dk, så du har muligheden for at downloade sagens dokumenter. Det fremgår af beskeden, hvordan du downloader dokumenterne, ellers kan du hente information om sletning af sager på denne side.

En afgjort sag vil ikke blive slettet ved kommunen, og du vil stadig kunne se afgørelser og tegninger på www.weblager.dk.