Vejledninger til Byg og Miljø

Her kan du finde vejledninger til hvordan du laver en ansøgning i Byg og Miljø med flere

Frem til udgangen af marts 2020 har du muligheden for at vælge mellem den gamle eller den nye version.

Hvis du skal oprette en ny ansøgning anbefales, at du anvender den nye version.

Vejledninger til den nye version er under udarbejdelse. Enkelte er klar, og de er markeret med (Ny version).

OBS!!! "Min virksomhedsprofil" er ikke tilgængelig i den nye version endnu, og du skal derfor anvende den gamle version.

I vejledningerne kan du trin for trin følge med i, hvordan du udfylder og sender en ansøgning, færdigmelder et byggeri mv.

Ansøgning

Skriv adresse, vælg ansøgningstype, udfyld dokumentationskrav, indsend ansøgning.

Vejledning til at lave en ansøgning - (Ny version)

Fuldmagt

Du kan indhente fuldmagten digitalt eller vedhæfte en udfyldt blanket. I begge tilfælde skal indsendelsen ske via Byg og Miljø. I Byg og Miljø kan du læse mere om Husk altid fuldmagten, og her kan du også finde link til en blanket.

Vejledning til indsendelse af fuldmagt - (Ny version) 

Supplerende materiale

Udfyld dokumentationskrav og indsend supplerende materiale.

Vejledning til supplerende materiale - (Gl. Version)

Åbne bilag – Byggetilladelse, faktura mm.

Bilagene er vedhæftet som link i kommunens besvarelse. Bilag kan f.eks. være byggetilladelse, faktura eller manglende supplerende materiale mm. som er vedhæftet som bilag.

Vejledning til åbne bilag – byggetilladelse, faktura m.m. (Ny version)

Vejledning til åbne bilag – byggetilladelse, faktura m.m. (Gl. version)

Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri

Skriv dato og indsend påbegyndelse. Hvis der i byggetilladelsen er stillet krav om fremsendelse af dokumentation ved påbegyndelse, skal dette også vedhæftes.

Vejledning til påbegyndelse af byggeri - (Ny version)

Vejledning til påbegyndelse af byggeri - (Gl. version)

Færdigmelding af byggeri

Kravet til dokumentation ved færdigmelding har ændret sig med skiftende bygningsreglementer. Det er derfor vigtigt, at du har byggetilladelsen ved din side, når du skal færdigmelde, så du får sendt de rigtige dokumenter ind.

Vejledning til færdigmelding - (Gl. Version)

Tilknyt ansøger

I nogle tilfælde kan der være brug for at få overdraget byggesagen til en anden ansøger eller til ejer selv. Det kan også være, at der skal tilknyttes flere ansøger til byggesagen, som skal have adgang til byggesagen.

Vejledning til at tilknytte ansøger - (Gl. Version)

Få hjælp til at tilknytte eller overdrage et projekt i Vejledning til at lave en ansøgning - (Ny version)

Organisering af mange projekter

Hvis du har mange projekter, kan du organisere dine projekter i mapper, så du får et bedre overblik.

Vejledning: Sådan administrerer du dine projekter i Byg og Miljø - (Gl. Version)

Brugerrettigheder og adgang til projekter

Som virksomhed kan du logge ind enten som privatperson eller som virksomhed. Du har også mulighed for at tildele medarbejder et medarbejdercertifikat med forskellige rettigheder, og udvælge en eller flere medarbejdere i din virksomhed til at have rollen "Administrator for Organisation" hos NemLog-in.

Vejledning: Sådan sikrer du dig adgang til dine projekter i Byg og Miljø - (Gl. Version)