Vejledninger til Byg og Miljø

Her kan du finde vejledninger til, hvordan du laver ansøgninger m.m. på siden Byg og Miljø.

I august 2019 er der kommet en ny version af Byg og Miljø. Frem til udgangen af marts 2020 har du muligheden for at vælge mellem den gamle eller den nye version.

Vejledninger og video lagt på denne side er tilknyttet den gamle version. Ny vejledninger er under udarbejdelse.

OBS!!! "Min virksomhedsprofil" er ikke tilgængelig i den nye version endnu, og du skal derfor anvende den gamle version.

 

I denne video kan du få hjælp til at udfylde en ansøgning i byg og Miljø:

Du kan også bruge vejledningerne nederst på siden, hvor du trin for trin kan følge med i, hvordan du udfylder og sender en ansøgning, færdigmelder et byggeri mv.

Ansøgning

Skriv adresse, vælg ansøgningstype, udfyld dokumentationskrav, indsend ansøgning.

Vejledning til at lave en ansøgning

Fuldmagt

Du kan indhente fuldmagten digitalt via Byg og Miljø, eller printe en blanket til fuldmagt her.

Fuldmagten udfyldes og underskrives af ejer, scannes ind og vedhæftes ansøgningen i byg og Miljø.

Supplerende materiale

Udfyld dokumentationskrav og indsend supplerende materiale.

Vejledning til supplerende materiale

Åbne bilag – Byggetilladelse, faktura mm.

Bilagene er vedhæftet som link i Kommunens besvarelse. Bilag kan f.eks. være byggetilladelse, faktura eller manglende supplerende materiale mm. som er vedhæftet som bilag.

Vejledning til åbne bilag – byggetilladelse, faktura m.m.

Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri

Skriv dato og indsend påbegyndelse. Hvis der i byggetilladelsen er stillet krav om fremsendelse af dokumentation ved påbegyndelse, skal dette også vedhæftes.

Vejledning til påbegyndelse af byggeri

Færdigmelding af byggeri

Skriv dato og indsend færdigmelding. Hvis der i byggetilladelsen er stillet krav om fremsendelse af dokumentation ved færdigmelding, skal dette også vedhæftes.

Erklæring om teknisk dokumentation

Du kan læse mere om færdigmelding og "Erklæring om teknisk dokumentation" her.

Vejledning til færdigmelding

Tilknyt ansøger

I nogle tilfælde kan der være brug for at få overdraget byggesagen til en anden ansøger eller til ejer selv. Det kan også være, at der skal tilknyttes flere ansøger til byggesagen, som skal have adgang til byggesagen.

Vejledning til at tilknytte ansøger

Organisering af mange projekter

Hvis du har mange projekter, kan du organisere dine projekter i mapper, så du får et bedre overblik.

Vejledning: Sådan administrerer du dine projekter i Byg og Miljø

Brugerrettigheder og adgang til projekter

Som virksomhed kan du logge ind enten som privatperson eller som virksomhed. Du har også mulighed for at tildele medarbejder et medarbejdercertifikat med forskellige rettigheder, og udvælge en eller flere medarbejdere i din virksomhed til at have rollen "Administrator for Organisation" hos NemLog-in.

Vejledning: Sådan sikrer du dig adgang til dine projekter i Byg og Miljø