Vejledninger til Byg og Miljø

Her kan du få hjælp til Byg og Miljø

I denne video kan du få hjælp til at udfylde en ansøgning i byg og Miljø:

Du kan også bruge vejledningerne nederst på siden, hvor du trin for trin kan følge med i, hvordan du udfylder og sender en ansøgning, færdigmelder et byggeri mv.

Ansøgning

Skriv adresse, vælg ansøgningstype, udfyld dokumentationskrav, indsend ansøgning.

Fuldmagt

Du kan indhente fuldmagten digitalt via Byg og Miljø, eller printe en blanket til fuldmagt her 

Fuldmagten udfyldes og underskrives af ejer, scannes ind og vedhæftes ansøgningen i byg og Miljø.

Supplerende materiale

Udfyld dokumentationskrav og indsend supplerende materiale.

Åbne bilag – Byggetilladelse, faktura mm.

Bilagene er vedhæftet som link i Kommunens besvarelse. Bilag kan f.eks. være byggetilladelse, faktura eller manglende supplerende materiale mm. som er vedhæftet som bilag.

Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri

Skriv dato og indsend påbegyndelse. Hvis der i byggetilladelsen er stillet krav om fremsendelse af dokumentation ved påbegyndelse, skal dette også vedhæftes.

Færdigmelding af byggeri

Skriv dato og indsend færdigmelding. Hvis der i byggetilladelsen er stillet krav om fremsendelse af dokumentation ved færdigmelding, skal dette også vedhæftes.

Erklæring om teknisk dokumentation

Du kan læse mere om færdigmelding og "Erklæring om teknisk dokumentation" her

Tilknyt ansøger

I nogle tilfælde kan der være brug for at få overdraget byggesagen til en anden ansøger eller til ejer selv. Det kan også være, at der skal tilknyttes flere ansøger til byggesagen, som skal have adgang til byggesagen.