Boligskat

Staten vurderer, hvad din grund og bolig er værd, og værdien betaler du skat af. Fra 2024 er skatteopkrævningen samlet i staten.

En ejendomsvurdering er statens vurdering af din boligs værdi. Det er Vurderingsstyrelsen under Skatteforvaltningen, der vurderer din ejendom.

Din ejendomsvurdering består af 2 værdier: ejendomsværdi og grundværdi. De 2 værdier bliver brugt til at beregne din boligskat.

Opkrævning af boligskat samles i staten

Tidligere har du som boligejer betalt skat af din ejendomsværdi løbende via årsopgørelsen, mens kommunen har opkrævet skat af grundens værdi (grundskyld) to gange årligt. Når nye boligskatteregler træder i kraft den 1. januar 2024 bliver opkrævningen af boligskatter samlet i staten.

Dermed vil både ejendomsværdiskat og grundskyld blive opkrævet via skatten, så der ikke længere kommer en opkrævning af boligskat fra kommunen.

Læs mere om de nye boligskatteregler på vurderingsportalen.dk

Kontakt Vurderingsstyrelsen hvis du har spørgsmål til din ejendomsvurdering eller boligskat

Hvis du ønsker eller har pensionistlån

Også låneordningen til betaling af ejendomsskatter (pensionistlån) overgår til SKAT. Har du et pensionistlån oprettet før 2024, kan kommunen oplyse restgæld og modtage indfrielse af lånet. Har du spørgsmål derudover, skal du kontakte SKAT. Læs mere om pensionistlån herunder:

Hvis du eller din ægtefælle har nået folkepensionsalderen – eller modtager pension/efterløn - kan du låne til betaling af din grundskyld. Grundskyld kaldes også ejendomsskat. 

Pensionistlån er et lån med renter. Du kan kun få pensionistlån i én ejendom ad gangen. Når du optager lånet, skal du stille sikkerhed i din ejendom. Du kan derfor ikke få et pensionistlån, hvis der ikke er friværdi i din ejendom.

Hvis du ejer ejendommen sammen med andre, skal de give samtykke til, at skatteforvaltningen opretter et lån med sikkerhed i jeres fælles ejendom. Hvis du bor i ejendommen sammen med en ægtefælle, skal din ægtefælle give samtykke til pensionistlånet – uanset om I ejer ejendommen sammen.

Hvis du får et pensionistlån, skal det først betales tilbage, når du sælger din ejendom. Men du kan vælge at indbetale et valgfrit beløb, hvis og når du ønsker det.

Sådan låner du

I 2024 overtager skatteforvaltningen låneordningen fra kommunerne.

Du kan også ringe til Vurderingsstyrelsen på 72 22 16 16, hvis du vil have hjælp til at ansøge om et pensionistlån.

Har du allerede et lån?

Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, når staten overtager låneordningen i 2024. Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. På din forskudsopgørelse kan du se, hvor meget vi forventer, at du kommer til at låne i 2024.

Skatteforvaltningen vil på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet. Når skatteåret 2024 er slut, vil det endelige lån til grundskyld blive stiftet. Herefter vil det fremgå af en personlig låneoversigt på TastSelv på skat.dk.

Gamle lån bliver hos kommunen

Alle pensionistlån hos kommunerne bliver standset, når Skatteforvaltningen overtager låneordningen den 1. januar 2024. Lånene sættes i bero, men der vil fortsat komme renter på. Du behøver dog ikke betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i.

De kommunale pensionistlån frem til 2024 bliver indtil videre i kommunerne. Hvis du vil have overblik over dine lån frem til 2024, skal du derfor kontakte den kommune, der har bevilget lånet (den kommune, som ejendommen ligger i).

Opkrævning af ejendomsbidrag 

Boligejere modtager to gange årligt en opkrævning fra Randers Kommune på ejendomsbidrag. Det omfatter bidrag til renovation/affald og rottebekæmpelse for alle boligejere - og skorstensfejer og/eller pumpelag for boligejere, hvor det er relevant. 

Tidligere er opkrævningen af ejendomsbidrag sket samtidig med opkrævningen af grundskyld, men når opkrævningen af boligskatter overgår til staten fra 2024, vil Randers Kommune i stedet opkræve ejendomsbidragene særskilt.