Ejendomsbidrag

To gange årligt skal boligejere betale ejendomsbidrag til Randers Kommune. Bidraget går blandt andet til renovation/affald og rottebekæmpelse.

To gange årligt får alle boligejere i Randers Kommune en opkrævning på ejendomsbidrag. Bidraget går til affald/renovation og rottebekæmpelse.

Nogle boligejere skal også betale for skorstensfejer og/eller pumpelag.

Tidligere er ejendomsbidraget blevet opkrævet sammen med ejendomsskatten. Men fra 2024 bliver opkrævningen af boligskatter samlet i staten. Derfor vil ejendomsbidraget fremover blive opkrævet særskilt den pr. 1. februar og 1. august.