Plasttank

Der gælder særlige regler for opstilling af plasttanke. Du kan læse nærmere på denne side om dette.

Der gælder særlige brandmæssige retningslinjer ved opstillingen af overjordiske plasttanke af hensyn til brandsikkerheden. Du kan læse mere i vejledningen om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker.

Overjordiske plasttanke, skal etableres på et tæt underlag, der strækker sig mindst 10 cm udenom tanken. Fliser anses ikke for at være et tæt underlag. Benytter man fliser som underlag, skal man derfor huske at lægge en plastdug ovenpå fliserne.

Plasttanke der revner

I løbet af sommeren 2018 er der konstateret et øget antal revner og skader på plasttanke. Dette skyldes sandsynligvis den øgede lys- og varmepåvirkning, forårsaget af den varme sommer og høje temperatur. Derfor er det en god idé løbende at holde øje med din tank og tjekke den for revner og skader. 
Se folderen 'Tjek din plasttank' under Mere Information.

Titan plasttanke med fejl

Overjordiske olietanke af mærket Titan R1225 produceret/forhandlet af Kingspan Miljøcontainere i perioden 2002-2004, kan være produceret af plastmateriale af en dårlig kvalitet. Dette betyder at der med tiden kan opstå revner på den øverste del af nogle af de nævnte tanke.

Der er tale om tanke af mærket Kingspan Titan R1225. Det vil sige, at tanken er på 1225 l. På tankattesten eller tankpladen skal du se, om der indgår et R i tankens nr.
Hvis du har sådan tank, skal den udskiftes, for at undgå at tanken bliver utæt og der sker en miljøforurening.

Hvis din olietank sløjfes og ny opstilles, skal du huske at afmelde den gamle samt anmelde den nye tank til kommunen. 

Kontakt endvidere kommunen, hvis du har en tank med fejl, eller hvis du er i tvivl om din plasttank kan være en af en dem med fejl. Kontakt industrimiljo@randers.dk.