Skorstensfejer

Fejning af skorstene er lovpligtigt og skal ske en gang om året. Det har blandt andet til formål at forhindre brande og forgiftninger.

Du kan finde din skorstensfejer ved at skrive din adresse i søgefeltet.

Skorstensfejergebyr

Skorstensfejergebyret opkræves via ejendomsskatten. Når husejerne modtager deres ejendomsskat, vil gebyret for det lovpligtige skorstensfejerarbejde være medregnet. Det ekstra arbejde, som husejerne vil have udført, skal afregnes direkte med skorstensfejermesteren.