Skorstensfejer

Fejning af skorstene er lovpligtigt og skal ske en gang om året. Det har blandt andet til formål at forhindre brande og forgiftninger.

Skorstensfejeren i dit område er

Distrikt I (Gl. Randers Kommune)

Skorstensfejer Claus Christensen
Tlf.: 40 88 90 30
E-mail: randers@skorstensfejeren.dk

Distrikt II (Gl. Nørhald og Mariager Kommuner)

I/S Skorstensfejerne
Brian Dam Johansson, mester
Jonas Dam Johansson
Hørgaden 16, Mejlby
8981 Spentrup
Tlf. 86474440

Distrikt III (Gl. Purhus og Langå Kommuner)

Skorstensfejermester Søren P. Thomsen
Engkrogen 9, Stevnstrup
8870 Langå
Tlf.: 86 46 71 06
Mobil: 40 26 71 06

Distrikt IV (Gl. Sønderhald Kommune)

Skorstensfejermester Henrik Hjorth Jensen
Gl. Grenåvej 213 B, Drastrup
8960 Randers SØ
Tlf.: 86 49 68 10
Mobil: 60 21 68 21

Skorstensfejergebyr

Skorstensfejergebyret opkræves via ejendomsskatten. Når husejerne modtager deres ejendomsskat, vil gebyret for det lovpligtige skorstensfejerarbejde være medregnet. Det ekstra arbejde, som husejerne vil have udført, skal afregnes direkte med skorstensfejermesteren.