Skorstensfejer

Fejning af skorstene er lovpligtigt og skal ske en gang om året. Det har blandt andet til formål at forhindre brande og forgiftninger.

Du kan finde din skorstensfejer ved at skrive din adresse i søgefeltet.

Skorstensfejergebyr

Randers Kommune opkræver gebyr for den lovpligtige skorstensfejning. Gebyret opkræves via ejendomsbidraget to gange årligt

Evt. ekstra arbejde, som husejerne ønsker udført, skal afregnes direkte med skorstensfejermesteren.