Beredskabsplan for vandforsyningen

Randers Kommune har vedtaget en beredskabsplan for vandforsyningen i kommunen.

Planen er en del af den overordnede Beredskabsplan for Randers Kommune.

Beredskabsplanen er en fælles plan for kommunerne: Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov.

Formålet med beredskabsplanen er at skabe grundlag for, at der i en akut forureningssituation kan handles hurtigt, målrettet og koordineret med henblik på at begrænse forureningsperioden mest mulig. Formålet er endvidere at sikre en optimal udnyttelse af myndighedernes og vandforsyningens ressourcer i en beredskabssituation.