Brug af regnvand

Regnvand kan bruges i den private husholdning til bl.a. vaskemaskine og wc. Dog er der en række lovkrav, der skal være opfyldt.

Regnvand må i private husholdninger bruges til wc-skyl og i vaskemaskine. Regnvand har en dårligere kvalitet end drikkevand. For at sikre sundheden skal regnvandsanlægget opfylde en række lovkrav, som er beskrevet i Rørcenter-anvisning 003 "Brug af regnvand" fra september 2012.

Regnvandsinstallationen må kun udføres af autoriserede VVS-firmaer. Du må ikke selv udføre regnvandsanlægget. Det er vigtigt til stadighed at holde en god rengøring og vedligeholdelse af anlægget.

Skal bygningsmyndigheden involveres?

  • Ved nybyggeri skal regnvandsanlægget være en del af ansøgningen om byggetilladelse.
  • Ved ændringer af installationer på eksisterende etageboliger skal der søges om byggetilladelse.
  • Ved ændringer af installationer i eksisterende enfamiliehuse skal bygningsmyndigheden ikke involveres, men alle regler skal overholdes.
  • Regnvand må af alle opsamles og bruges til havevanding.

Institutioner og steder med adgang for offentligheden må ikke bruge regnvand til wc-skyl og tøjvask.

Private virksomheder må gerne opsamle regnvand og genanvende det efter ovenfor beskrevne retningslinjer.