Vandforsyningsplan

En vandforsyningsplan beskriver, hvorledes vandforsyningen af boliger, erhverv og institutioner i kommunen skal tilrettelægges.

Byrådets vision for vandforsyningen i kommunen:

"Kvaliteten af drikkevandet har afgørende betydning for vores sundhed. Alle skal derfor sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet, baseret på uforurenet grundvand."

Vandforsyningsplan 2013 for Randes Kommune blev vedtaget på byrådets møde den 17. juni 2013.