Vandspild

Hvis du oplever vandspild kan det skyldes brudt i en skjult rørinstallation, f.eks. under gulvet eller i jorden.

Skjulte rørskader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyre. Du bør holde øje med dit vandforbrug ved at aflæse din vandmåler hver eneste måned.

Hvis du har haft vandsplid i forbindelse med en skjult rørskade, kan du muligvis få refunderet vandafledningsbidraget for det spildte vand.

Der skal fremsendes særskilt ansøgning, og følgende betingelser skal være opfyldt og dokumenteres for at få refusion:

  • Skaden skal være sket på en skjult installation (f.eks. under gulvet eller i jorden).
  • Vandet er ikke løbet i kloakken.
  • Skaden er udbedret af en autoriseret VVS-installatør.

Som dokumentation for punkt 1, 2 og 3 skal der foreligge en skriftlig erklæring fra den autoriserede VVS-installatør, der har udbedret rørbruddet. Den vandmængde, hvorpå der ydes refusion for vandafledningsbidraget, fastsættes i hvert enkelt tilfælde af Vandmiljø Randers på basis af ejendommens normale vandforbrug. I forbindelse med rørskade og vandspild har grundejeren en selvrisiko på 500 kr. + moms.