Fjernvarme

Tre ud af fire hjem i Randers Kommune får varme fra det lokale fjernvarmeværk og det er godt for klimaet.

Fjernvarme er en miljøvenlig og energieffektiv form for opvarmning. Hvis du bor i et område med fjernvarme og har oliefyr eller elvarme, kan du med fordel tilslutte dig fjernvarmen - der er både penge og CO2 at spare.

75 % af alle husstande i Randers Kommune er tilsluttet fjernvarme. Et hus på 130 kvm med fjernvarme udleder i gennemsnit 2.215 kg CO2 pr. år.

Varmeværker

I Randers Kommune ligger nedenstående varmeværker, som leverer fjernvarme til boliger i lokalområdet. De fleste værker er ejet af forbrugerne. Kontakt vedrørende drift skal ske direkte til værkerne.

Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk er et halm- og naturgasfyret værk, der har mulighed for at producere både el og varme.

Værket har 198 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværks hjemmeside

Gjerlev Varmeværk er et halmfyret fjernvarmeværk.

Værket har 227 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet. 

Gjerlev Varmeværks hjemmeside

Havndal Fjernvarme er et halmfyret fjernvarmeværk.

Værket har 349 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Havndal Fjernvarmes hjemmeside

Langå Varmeværk er et naturgasfyret værk - der produceres både el og varme.

Værket har 837 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Langå Fjernvarmeværks hjemmeside

Mellerup Kraftvarmeværk er et halm- og naturgasfyret værk - med mulighed for at producere både el og varme.

Værket har 181 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet. 

Kontakt

Lodsvejen 29, Mellerup
8930 Randers NØ
Tlf.: 8644 1381
E-mail: mkv@firma.tele.dk

Formand: Christian Jensen, 2323 9900
Driftsleder: Jan Flemming Neimann, 3089 1381

Verdo Varme leverer varme til ca. 33.000 husstande.

Varmen produceres sammen med el på kraftvarmeværket, der hovedsageligt fyrer med biomasse.

Verdos hjemmeside

Værum-Ørum Kraftvarmeværk er et naturgasfyret værk - der produceres både el og varme.

Værket har 191 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Værum-Ørum Kraftvarmeværks hjemmeside