Hjælp til lejere

Hvis du er lejer, kan du på denne side finde organisationer og nævn, der kan hjælpe dig.

Randers Lejerforening

Har du et problem med dit lejemål eller din udlejer, kan Randers Lejerforening hjælpe dig. Randers Lejerforening har hjulpet lejere siden 1918.

Få hjælp hos Randers Lejerforening.

Lejernes Landsorganisation (LLO)

Lejernes Landsorganisation (LLO) varetager lejeres interesser i forhold til udlejere, offentlige myndigheder og politikere, mens Huslejenævnet og Beboerklagenævnet kan yde juridisk hjælp i forbindelse med tvister mellem lejere og udlejere. LLO er en tværpolitisk medlemsorganisation. Alle, der ikke udlejer fast ejendom, kan blive medlem.

LLO arbejder for at sikre lejerne bedre vilkår. Organisationen er repræsenteret i mange offentlige udvalg og kommissioner, ligesom den udpeger repræsentanter til at varetage lejernes interesser i huslejenævn, ankenævn, boligkommissioner, byfornyelsesnævn, boligret og beboerklagenævn.

Få hjælp hos Lejernes Landsorganisation.

Juridisk hjælp

Huslejenævnet  og Beboerklagenævnet kan yde juridisk hjælp i forbindelse med tvister mellem lejere og udlejere.

Huslejenævnet er et tvistenævn, som alene kan træffe afgørelse, når parterne er uenige. Lejere og udlejere i private udlejningsejendomme har mulighed for at få huslejenævnet til at afgøre tvister mellem sig. Læs mere om Huslejenævnet.

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem parterne i alment boligbyggeri. Både lejere og udlejere (boligforeninger) kan indbringe sager. Læs mere om Beboerklagenævnet.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du betaler for meget i husleje, eller hvor meget du som udlejer må kræve i husleje, eller hvis du har brug for råd og vejledning, kan du søge hjælp hos lejerorganisationer eller udlejerorganisationer.

Lejeloven.dk er et juridisk informationssite, som skal gøre det nemmere for lejere og udlejere at forstå deres rettigheder og forpligtelser og derved forhåbentlig være med til at forebygge konflikter mellem lejere og udlejere. Læs mere på lejeloven.dk.