Er din bolig klar til vandet?

Du kan selv gøre meget for at forbygge vand i din bolig ved skybrud og oversvømmelse og også, når skaden er sket.

Når vejret arter sig ekstremt kan det gå ud over din bolig. Stormflod og skybrud kan udløse oversvømmelser, der giver risiko for skader på din bolig. Det er derfor fornuftigt at forebygge oversvømmelserne og begrænse skaderne mest muligt, hvis den alligevel opstår.

Hvordan kan du forebygge oversvømmelse?

Når der ikke er varslet skybrud eller stormflod, har du god tid til at gennemføre de tiltag, der virker bedst, når du skal sikre din bolig imod oversvømmelse.

Du kan bl.a.

  • Sørge for at vandt kan løbe uhindret gennem tagrender, nedløbsrør og tagbrønde.
  • Tjekke om taget er tæt
  • Være opmærksom på gulvriste og evt. toiletter i kælderen.

På Videnscenter Bolius finder du en tjekliste til at forbygge med oversvømmelser.

Hvad skal du gøre, hvis skaden er sket?

Det er vigtigt at reagere hurtigt på vandskader efter skybrud, da du ellers risikerer fugtskader, som kan udvikle sig til skimmelsvamp på kort tid. Sørg også for at kontakte forsikringsselskabet med det samme, hvis du opdager en vandskade i hjemmet.

Du skal sørge for:

  • Begræns skaden i videst muligt omfang ved bl.a. at suge vandet væk.
  • Brug gummistøvler eller waders samt gummihandsker, når du bevæger dig i vandet.
  • Red alt, hvad reddes kan. Prioritér indsatsen, så du først sikrer genstande, der ikke kan erstattes.

På Videnscenter Bolius finder du alle gode råd til, hvordan du reagerer på vandskader efter skybrud.

Sundhedsrisiko ved oversvømmelse fra kloaker

Vand i oversvømmede kældre og andre rum kan være forurenet med kloakvand. Er der kloakvand i vandet, bør du overlade rengøringen til et professionelt rengøringsselskab. 

Vælger du alligevel selv at gøre din kælder med kloakvand ren, bør du beskytte dig:

  • Brug gummistøvler og langskaftede gummihandsker.
  • Kloakvand bør ikke komme i kontakt med din hud, øjne eller mund. 
  • Vær særlig opmærksom på, at sår ikke kommer i kontakt med vandet
  • Skift fodtøj, når du går ind

Du kan finde flere gode råd om sundhed ved oversvømmelse.