Varsling

Der er flere forskellige muligheder for at følge med i den nuværende og den forventede vandstand.

Randers Kommune har mulighed for at sende dig en sms eller et opkald ved forskellige vandstandshøjder. På DMIs hjemmeside og i deres app, kan man følge med i den forventede vandstand, og få varsler for både stormflod og skybrud.

SMS-service

Randers Kommune har et automatisk varslingssystem for stormflod. Systemet giver besked om den observerede vandstand, ikke den forventede. Det er primært et tilbud til de borgere og virksomheder, der har risiko for oversvømmelser ved høje vandstande ved Randers Fjord. Der er mulighed for at bliver varslet på to måder; sms eller opkald. Det er computerstyret, så ved opkald vil man få en computerstemme i røret. Computeren, der står for varsling, henter data fra DMI hvert 10. minut. På den måde kan du hele tiden holde dig opdateret.

Systemet giver besked når vandstanden når en bestemt højde. Dette sker ved:

  • 0,95 m
  • 1,10 m
  • 1,25 m
  • 1,30 m
  • 1,50 m

Ønsker du at blive tilmeldt til varslingssystemet eller lave ændringer i din nuværende tilmelding, kontakt da plan@randers.dk. Angiv i mailen, ved hvilke vandstande du ønsker at blive varslet, samt om du ønsker sms eller opkald. Da vi manuelt skal oprette dig i systemet, kan det tage 2-4 arbejdsdage, før SMS-servicen er aktiveret. Vi skriver tilbage til dig og bekræfter, at du er tilmeldt.
Der findes to typer af opkald. Det ene er et normalt opkald, det andet er et opkald der skal bekræftes, hvilket vil sige at computeren vil blive ved med at ringe til dig, indtil du bekræfter opkaldet. 

Følg med time for time

På DMI’s hjemmeside kan du se den forventede vandstand for de næste 24 timer både for Randers og Udbyhøj. 

Vælg ”Vandstand” og på kortet vælges f.eks. Randers eller Udbyhøj. I grafen derunder vises både den målte vandstand samt prognosen for de næste 5 dage. Se eksempel: