Ældrebolig/handicapvenlig bolig

I ældreboliger/handicapvenlige boliger er det let at komme omkring, men boligerne har ikke fast tilknyttet personale.

I ældreboliger/handicapvenlige boliger er det let at komme omkring, selvom du er gangbesværet eller sidder i kørestol.

I ældreboliger/handicapvenlige boliger er der ikke fast tilknyttet personale, men du kan søge om hjemmehjælp, hvis du har brug for det. Det kan f.eks. være til rengøring, vask og personlig hygiejne.

Hvem kan tilbydes en bolig

  • Borgere med et lettere fysisk/psykisk/socialt plejebehov.
  • Borgere som bevarer eller forbedrer eget funktionsniveau ved at bo i en ældrebolig/handicapvenlig bolig.
  • Borgere som har svært ved at klare sig i nuværende bolig på grund af de fysiske rammer.

Hvem kan ikke tilbydes en bolig

  • Borgere der ikke har specielle behov i forhold til indretning og adgangsforhold.
  • Borgere der kan fungere i en almindelig bolig.

Borgere som gentagende gange takker nej til relevant boligtilbud inden for deres prioritet, slettes af ventelisten og vejledes om at søge igen.

Læs mere om visitationskriterierne for ældreboliger/handicapvenlige boliger.

Ansøgning

Du kan ansøge om en ældrebolig/handicapvenlig bolig digitalt. Hvis du ikke kan betjene dig selv digitalt, kan du i stedet kontakte Visitationen på tlf. 89 15 25 50. Så kan de sende et ansøgningsskema til dig.

Det er boligforeninger og boligselskaber, der administrerer de fleste ældreboliger og handicapvenlige boliger. Det er ikke nødvendigt at være medlem af en boligforening for at komme i betragtning til en ældrebolig/handicapvenlig bolig, som Randers Kommune har anvisningsret til. Det er dog en god idé at være medlem af så mange boligforeninger som muligt og være aktivt søgende, så du selv har mulighed for at søge andre boliger.

Oversigt over ældreboliger/handicapvenlige boliger

Boligselskabet Lejerbo

Adresse Type Rum Antal
Adonisvej Rækkehuse 2 - 3 vær. 16
Løvenholmvej Rækkehuse 2 vær. 4
Hybenvej 10 A-K, Gjerlev Rækkehuse 2 vær. 10
Kastanievej 3 C-I, Harridslev Rækkehuse 2 vær. 7
Kastanievej 5 A-K, Harridslev Rækkehuse 2 vær. 10
Markedsgade 4,6,8,10,12, Langå Rækkehuse 2 vær. 5
Villavej 1B-C-D-E, Langå Rækkehuse 2 vær. 4
Stationsvej 2A-R, Stevnstrup Rækkehuse 2 vær. 15
Bakkevænget 1 H, Øster Tørslev Rækkehuse 2 vær. 18

Randers Kommune, Plan

Adresse Type Rum Antal
Adelgade 10, Randers Lejligheder, elevator 2 vær. 6

OK-Fonden

Adresse Type Rum Antal
Grethe, Sjællandsgade 2, Randers Lejligheder, elevator 2 vær. 24

Den Hørningske Stiftelse

Adresse Type Rum Antal
Hospitalsvej 1, 3 og 5 Rækkehuse 2 vær. 3

RandersBolig

Adresse Type Rum Antal
Ankerhusvej, Randers Lejligheder, elevator 2 vær. 20
Blishønevej 5-15, Ø. Bjerregrav Rækkehuse 2 vær. 6
Jadedalen, Randers Lejligheder i st. plan 2 vær. 12
Athenevej, Randers Rækkehuse 2 vær. 8
Dalumvej, Randers Rækkehuse 2 vær. 5
R. Hougårds Vej 43, Randers Gårdhus 4 vær. 1
Citronlunden, Randers Rækkehuse 2 vær. 2
Nobilislunden, Randers Rækkehuse 2 vær. 8
Mariagervej 29 - 31, Randers Lejligheder m. elevator 2 - 3 vær. 5
Myrdalsvej, Randers Rækkehuse 2 vær. 12
S. Møllersgade 21A, Randers Lejligheder, elevator 2 - 3 vær. 22
Tinghøjvej, Råsted Rækkehuse 2 - 3 vær. 4
Violvej 3-13 og 39-41, Ø. Bjerregrav Rækkehuse 2 vær. 8
Violvej 4 - 26, Ø. Bjerregrav Rækkehuse 2 vær. 12
Over Fussingvej 10A-B, Over Fussing Rækkehuse 2 vær. 2
Svalevej 8-58 Rækkehuse 2 vær. 26
Kirkevej 1 G-L, Havndal Rækkehuse 2 vær. 6
Østerbro 39 A-F, Havndal Rækkehuse 2 vær. 6
Egholmsvej 2, Dronningborg Lejligheder, elevator 2 vær. 18
Doktor Allé 10-24, Spentrup Rækkehuse 2 vær. 8