Flexboliger

Flexboliger er helårshuse, som kan anvendes uden bopælspligt. Du kan derfor bo et andet sted og samtidig eje en flexbolig – som med et sommerhus.

Hvis du ønsker at købe en beboelsesejendom eller en lejlighed, hvor du ikke har fast bopæl, er det muligt at søge om en flexboligtilladelse.

En flexbolig er en helårsbolig, hvor byrådet har givet tilladelse til at benytte boligen til fritidsformål. Det vil sige, at bopælspligten midlertidig er ophævet. Du kan ikke have en med folkeregisteradresse på en flexboligadresse.

Der kan ikke gives tilladelse til flexboliger i områder, hvor en lokalplan foreskriver, at der skal være helårsbeboelse. Der kan dog gives dispensation fra lokalplanen, hvis det ikke er beskrevet i lokalplanens principper.

Landejendom

Hvis du vil søge om flexboligtilladelse til en landejendom, skal du først søge landbrugsstyrelse om ændring af anvendelse. Se mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Bosat i udlandet

Hvis du er dansker bosat i udlandet, skal du sikre dig, at du kan købe fast ejendom i Danmark. Her skal du rette henvendelse til Civilstyrelsen, som også skal søges om tilladelse til at erhverve fast ejendom i Danmark. Denne skal vedlægges din ansøgning om flexboligtilladelse. Se mere på Civilstyrelsens hjemmeside.

Forhåndsgodkendelse som flexbolig

Det er muligt at søge om et forhåndstilsagn forud for et salg eller køb af en ejendom. Når du har overtaget ejendommen, skal du rette henvendelse med ansøgning om egentligt flexboligtilladelse.

Flexboligtilladelse

På nuværende tidspunkt er det muligt at søge om flexboligtilladelse i hele kommunen. Det vurderes løbende, om dette skal ændres. I Randers Kommune er det besluttet af kommunalbestyrelsen, at flexboligtilladelse udstedes personligt til ejer af ejendommen. Den kan altså ikke senere overdrages sammen med ejendommen, hvorfor der skal ansøges om ny flexboligtilladelse hos Randers Kommune, hvis ejendommen videresælges.

Når du får en flexboligtilladelse, registreres det hos BBR. Ejendommen ændrer ikke status, og forbliver registreret som helårsbeboelse. Du kan således til enhver tid tage boligen i brug til helårsbeboelse uden yderligere tilladelse fra kommunen. Når boligen tages i brug til helårsbeboelse, bortfalder denne flexboligtilladelse.

Begrænsninger i Mellerup og Udbyhøj

Disse områder er byer af turismemæssige interesser og samtidig byer, som vil være sårbare overfor en nedgang af fastboende. Derfor sættes der en begrænsning i disse byer for at imødekomme en eventuel udfordring.

Det vurderes, at der kan være behov for en begrænsning af antallet af tilladelser i Mellerup og Udbyhøj, og at der derfor i disse to byer ikke må gives tilladelse til flexbolig i mere end 5 % af byens boliger.

Sådan søger du

Hvis du ønsker at søge om flexboligtilladelse/forhåndsgodkendelse, skal du have følgende afklaret inden ansøgning:

 • Adressen på den ejendom, der søges om.
 • Hvis du søger til en ejerlejlighed, skal du fremsende
  • vedtægter for ejerforeningen
  • referat, der viser, hvem der sidder i bestyrelsen
  • ejerforeningens accept af, at der søges om flexboligtilladelse eller forhåndsgodkendelse
 • En kort beskrivelse af din begrundelse for ansøgning om flexbolig, herunder den forventede anvendelse af flexboligen.
 • Hvis du søger til en landejendom, skal du først have været i kontakt med landbrugsstyrelsen vedr. ændringer i anvendelsen.
 • Hvis du er bosat i udlandet, skal du først have været i kontakt med Civilstyrelsen vedr. tilladelse til at erhverve fast ejendom i Danmark.