Skadedyr - hvem skal jeg kontakte?

Du skal henvende dig forskellige steder afhængig af hvilken type skadedyr, du har problemer med.

Der opstår gule pletter eller tuer og senere kan man let fjerne større græsflader.

Vi behandler problemerne på kommunale arealer så snart de opstår, med fagligt forsvarlige midler.

Læs mere om gåsebiller her.

Der er flere grunde til, at vildtlevende mink skal bekæmpes.

Minken optræder på Naturstyrelsens officielle liste over uønskede dyr i den danske natur, og det er ikke en tilfældighed.

Der er tale om en af de såkaldte invasive arter på samme måde som bl.a. dræbersnegle og dræbergopler.

F.eks. udgør mink en stor trussel mod flere fugle, padder og andre smådyr i søer og vandløb, som er nogle af minkens foretrukne levesteder.

For mere information, se Miljøstyrelsens side om mink.

Se også Naturstyrelsens 'Forsvind dyr'.

Plantebytning og udveksling af træ er ligeledes med til at sprede sneglen til nye haver eller områder, som ellers ikke var plaget.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan man se lidt om dræbersnegle eller den Iberiske Skovsnegl, som den også hedder.

Voldsneglen er en plettet landlevende snegl med sneglehus, lidt mindre end en vinbjergsnegl. Dens hus har mørke tværstriber, men skjoldmønsteret kan dog variere betydeligt.

Der kan du også finde information om anvendelige bekæmpelsesmetoder.

Se også Naturstyrelsens 'Forsvind dyr'.

Kontakt et skadedyrbekæmpelsesfirma.

Se også Naturstyrelsens 'Forsvind dyr'.

Kontakt et skadedyrsbekæmpelse eller kontakt en biavlerforening, der ofte gratis afhenter bistadet.

Danmarks Biavlerforening har en 'sværmhenterliste' som er en oversigt over biavlere som gerne vil afhente bisværme.

Kontakt vildtkonsulenten i det lokale statsskovdistrikt. I Randers Kommune hører vildtkonsulenten under Jagt- og vildtforvaltningen, Kronjylland.

Du kan finde mere information om skadevoldende vildt på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Se også Naturstyrelsens 'Forsvind dyr'.

Spørg egen læge.

Spørg den lokale landbrugs- eller havebrugskonsulent (kræver normalt medlemskab).

Med hensyn til andre skadedyr, som f.eks. murbier, myrer, sølvfisk, kakerlakker, væggelus, husbukke, biller og små fluer, se miljøstyrelsens gode råd eller kontakt et skadedyrsbekæmpelsesfirma. 

Hvis du har set rotter eller tegn på rotter skal du anmelde det til kommunen. Når du anmelder rotter vil du blive kontaktet af den kommunale rottebekæmper

Sådan forebygger du rotteangreb