Fritid for alle

Nu skal endnu flere børn og unge introduceres til foreningslivet. Indsatsen Fritid For Alle bygger bro mellem skoler, fagpersonale og samarbejdspartnere så flere børn og unge kan hjælpes i gang med en fritidsaktivitet

Fritid For Alle er en hjælp til børn og unge op til 18 år, som endnu ikke går til en fritidsaktivitet, men som gerne vil. Synes dit barn fx. at det er svært at komme i gang med en fritidsaktivitet, eller har I som forældre svært ved at hjælpe jeres barn i gang, så er Fritid For Alle noget for jer. Målet er at øge trivslen igennem gode fællesskaber, mental sundhed og glæden ved sport og bevægelse.

Fritid For Alle samarbejder med Broen Randers, Red Barnet, FC Fonden og Børnenes Kontor, som gør det muligt at søge om støtte til udstyr og kontingent, hvis man er økonomisk presset. Ligeledes er der indgået et samarbejde med udvalgte skoler, hvor lokale frivillige foreninger er tilknyttet som samarbejdsforeninger. Skolerne i 2022 er:

  • Østervangsskolen
  • Nørrevangsskolen
  • Langå Skole
  • Hobrovejens Skole
  • Havndal Skole

Skolernes fokus i Fritid For Alle er at hjælpe børn og unge til at deltage i det frivillige foreningsliv, i 2023 udvælges yderligere fem skoler.

Det er ikke et krav, at du går på en af de udvalgte skoler for at modtage hjælp og støtte. Alle børn kan komme i betragtning til at modtage økonomisk støtte til kontingent og udstyr. Læs vejledningen længere nede på siden

Skoler og fagpersonale

Indsatsen har til mål at bygge bro mellem skoler/fagpersonale og det frivillige foreningsliv. Vi har nemlig alle en rolle i at give børn og unge i Randers Kommune lige adgang til det frivillige foreningsliv.

 

Randers Kommune har lavet materiale til skolerne og fagpersonalet.