Økonomisk støtte

Her kan du læse om økonomisk støtte til atleter under RTE

Økonomisk støtte til atleter


Som RTE atlet har du mulighed for at søge om støtte til aktiviteter som understøtter din udvikling. Dette kan være støtte til deltagelse i internationale mesterskaber eller træningsophold (puljen er begrænset og retter sig primært mod atleter som præsterer i seniorrækkerne).

Ansøgningsskema til økonomisk støtte