Ungdomsuddannelser

Se dine muligheder for at få en ungdomsuddannelse, mens du udvikler dig sportsligt.

Randers Talent og Elite (RTE) har lavet aftaler med de store ungdomsuddannelsesinstitutioner i Randers:

Randers HF og VUC tilbyder 2-årig HF, samt HF-enkeltfag og AVU (almen voksenuddannelse).

Randers HF og VUC har gennem årene haft en række positive erfaringer med eliteidrætsudøvere. Det er muligt at tilrettelægge en særlig uddannelsesplan, som passer til den enkelte kursists behov. For RTE- og Team Danmark-kursister er det bl.a. muligt at tilrettelægge en fuld HF over 3 år.

Læs mere om HF & VUC's tilbud på deres egen hjemmeside.

Kontaktperson

Henrik M. Nygaard
Tlf.: 25 22 39 95
E-mail: NY@randershfvuc.dk

Randers Statsskole tilbyder studentereksamen (STX) og er udnævnt til officiel Team Danmark-uddannelsespartner.

Randers Statsskole udbyder to studieretninger med mulighed for morgentræning tirsdag og torsdag.

Læs mere om Randers Statsskoles tilbud på deres egen hjemmeside.

Kontaktpersoner

Per Morten Ærthøj Holm
E-mail: pm@randersstatsskole.dk 

Annette Dam Hyldal
E-mail: ah@randersstatsskole.dk

Du kan også ringe til skolens kontor på tlf. 8641 0844.

Tradium er udnævnt Team Danmark-uddannelsespartner og tilbyder både gymnasieuddannelser (HHX og HTX) og erhvervsuddannelser (EUD/EUX).

Handelsgymnasiet har i samarbejde med Randers Realskole igennem en lang årrække arbejdet for at lave de bedste vilkår for eliteidrætsudøvere. Denne indsats er samlet i Randers ElitesportCollege.

Læs mere om Tradiums tilbud på deres egen hjemmeside.

Kontaktperson

Mathias Bak Andersen
Tlf.: 2682 2002
E-mail: bak@Tradium.dk

Samarbejdet handler i første omgang om at koordinere skemalægningen, så det er muligt at tilrette en ugentlig morgentræning og en ugentlig træning tidligt på eftermiddagen.

På de tre ungdomsuddannelser tilbydes der specielle forløb og/eller muligheder for RTE-atleter. Fælles for dem alle er, at der findes talentkoordinatorer på uddannelsesinstitutionerne, som hjælper RTE-atleterne med at finde den bedst mulige vej gennem uddannelsen.

Det er muligt at vælge linjer, hvor der er skemafrit hver tirsdag og torsdag, så RTE-atleterne kan deltage i Atlet Akademiet.

På institutionerne er der en grundlæggende forståelse for at imødekomme RTE-atleternes behov for at kunne deltage i træning, træningsophold og konkurrencer samt at hjælpe dig med tiltag, som støtter op om eventuelt fravær. Endeligt er der en løbende dialog mellem talentkoordinatoren og klubtræner, så f.eks. træningsophold kan planlægges i forhold til eksamener, afleveringer og andre skoleaktiviteter.

Fortrinsret

Hvis du har en godkendelse fra Randers Talent og Elite eller Team Danmark, når du søger om optagelse på en ungdomsuddannelse i Randers, vil du have fortrinsret til sportsklasserne på ungdomsuddannelser i Randers. Dvs. du er sikret din plads og kan ikke blive tildelt en anden uddannelsesinstitution i det tilfælde, at dit førstevalg ikke har plads.

Det er en forudsætning, at du er en del af talentsatsningen i en af vores satsningsklubber, eller at du er ekstraordinært engageret i din sport og tilknyttet dit forbunds nationale talentsatsning. Desuden skal du ville deltage i 2 x morgentræning pr. uge i hele din skoletid.

Ansøgning

Først skal du ansøge om at blive en del af Randers Talent og Elite. Skriv i feltet "Hvad kan RTE Hjælpe dig med?", at du søger om optagelse på en ungdomsuddannelse.

Randers Talent og Elite vurderer din ansøgning i samarbejde med din klub og udarbejder en sportslig godkendelse.

Du skal uploade din sportslige godkendelse fra Randers Talent og Elite i forbindelse med din ansøgning til ungdomsuddannelsen.