Om indsatsen

Nu skal endnu flere børn og unge introduceres til foreningslivet. Indsatsen Fritid For Alle bygger bro mellem skoler, fagpersonale og samarbejdspartnere så flere børn og unge kan hjælpes i gang med en fritidsaktivitet

Fritid for alle

Fritid For Alle er en hjælp til børn og unge op til 18 år, som endnu ikke går til en fritidsaktivitet, men som gerne vil. Synes dit barn fx. at det er svært at komme i gang med en fritidsaktivitet, eller har I som forældre svært ved at hjælpe jeres barn i gang, så er Fritid For Alle noget for jer.

Det vi kan hjælpe med er:

  • At finde den rette forening til dit barn
  • Få en frivillig hjælper til at følge dit barn til og fra fritidsaktiviteterne de første par gange (gælder kun i Randers)
  • Hjælpe med at barnet får en god og tryg modtagelse i foreningen
  • Hjælpe med at søge økonomisk støtte til kontingent og udstyr

Målet er at øge trivslen igennem gode fællesskaber, mental sundhed og glæden ved sport og bevægelse.

Fritid For Alle samarbejder med Red Barnet, FC FondenBørnenes Kontor og Soroptimist International Randers som gør det muligt at søge om støtte til udstyr og kontingent, hvis man er økonomisk presset. Ligeledes er der indgået et samarbejde med udvalgte skoler, hvor lokale frivillige foreninger er tilknyttet som samarbejdsforeninger. Skolerne i 2023 er:

Skolernes fokus i Fritid For Alle er at hjælpe børn og unge til at deltage i det frivillige foreningsliv.

Det er ikke et krav, at du går på en af de udvalgte skoler for at modtage hjælp og støtte. Alle børn kan komme i betragtning til at modtage økonomisk støtte til kontingent og udstyr. Læs vejledningen til kontingent- og udstyrsstøtte.

Nyhedsbrev 2023