Hæderspriser og årsnåle

Randers Kommune uddeler hvert år priser til idrætsudøvere og årsnåle til frivillige.

Hæderspriser

Randers Kommune og de Samvirkende idrætsklubber i Randers (SIKR) uddeler hvert år priser i forbindelse med fejringen af årets idrætstalenter. Der er priser til udøvere og ledere og trænere fra folkeoplysende foreninger, uanset om det er idræts- eller spejderforeninger m.m. Der gives også 10.000 kr. i en initiativpris til en forening.

Læs mere om indstilling til hæderspriser.

Årsnåle

Årsnålen er indført af Folkeoplysningsudvalget i Randers Kommune, som gerne vil takke de mange frivillige i foreningslivet for deres store uegennyttige indsats.

Årsnåle gives til personer, der i henholdsvis 25 eller 50 år har været frivillig i en folkeoplysende forening. Det behøver ikke være i den samme forening, og det behøver ikke være uafbrudt, blot der er tale om en indsats gennem i alt 25 år eller 50 år.

Følgende kriterier skal være opfyldt, hvis en frivillig skal indstilles til en nål:

  • Den frivillige har brugt 25 eller 50 år af sit liv på frivilligt arbejde i en eller flere folkeoplysende foreninger (det behøver således ikke være i samme forening).
  • Foreningen skal være godkendt i Kultur og Fritidsafdelingen som en folkeoplysende forening.
  • Det er foreningen, der indstiller den frivillige.
  • Det er foreningen, der uddeler årsnålen til den frivillige.

Hvis du på vegne af din forening vil indstille en frivillig til en årsnål, skal du sende en mail til fritid.kultur@randers.dk, hvori du oplyser:

  • hvor mange "25 årsnåle" og "50 årsnåle", I har brug for.
  • om I selv henter dem hos Randers Kommune på Laksetorvet, eller vi skal sende dem. Hvis vi skal sende nålene samlet til foreningen, skal I oplyse en adresse.