Hjælp til at få flere frivillige

Få et overblik over kommunens planlagte aktiviteter, som skal sikre flere frivillige i foreninger.

I løbet af 2023-2024 igangsætter vi følgende aktiviteter:

  • Foreningsudvikling: En generel fokus på foreningsudvikling med særlig fokus på frivillighed i foreningen. Et procesforløb der kan tilpasses efter behov.

  • Frivillighed i Randers: Hør om udviklingen af frivillighed, og bliv bevidstgjort om, hvordan foreningen kan arbejde strategisk med frivillighed.

  • Kommunikation: En kommunikationsindsats der skal bidrage til, at flere borgere bliver aktive i foreningsidrætten.

  • Spotkurser: Korte kurser hvor idrætsforeningerne får fif, idéer og inspiration til rekruttering og fastholdelse af frivillige.

  • Frivilligambassadørkursus: Kursus for frivilligansvarlige i den enkelte klub med fokus på strategisk arbejde med frivillighed.

  • Lederakademi: Lederakademi for bestyrelsesmedlemmer og ledere omkring sparring, værktøjer og metoder til at arbejde strukturereret med frivillige.

Kultur og Fritidsafdelingen vil løbende orientere omkring muligheder for at indgå i disse aktiviteter og indsatser.

Tilmeld jer også Kultur og Fritidsafdelingens månedlige nyhedsbrev for at blive opdateret.