Onsdagstræning

RTE har til formål at skabe de bedste talentudviklingsmiljøer. Et element af dette består i at skabe sociale relationer på tværs af idrætter og supplere satsningsforeningernes træningstilbud.

Formålet med onsdagstræningen er at udvikle den enkelte udøver og dennes bevægeapparat, således at udøveren bliver i stand til at kunne mestre basale og grundlæggende bevægemønstre (løb, hop, spring, rulle, vride, dreje, klatre, kaste, sparke etc.). Disse færdigheder øger og bidrager til en alsidig udvikling af kropskontrollen, hvilket mindsker risikoen for skader og øger mulighederne for præstation. I takt med at de basale færdigheder erhverves og de motoriske færdigheder forbedres, vil der løbende også blive sat fokus på øget styrke, så atleten med tiden bliver i stand til at udføre øvelser med submaksimal styrke og power.

Test

For at følge udøvernes udvikling, har RTE udviklet en række fysiske tests, som udøverne 2 gange årligt skal udføre. Testene har to formål. Dels at kunne tilpasse træningen ift. den ønskede effekten, dels at danne grundlag for en dialog med udøveren om dennes træning og mål.

Deltagelse

Basistræningen er i udgangspunktet for alle RTE udøvere. Træningen tilrettelægges således, at du allerede fra ca. 13 års alderen har mulighed for at deltage. De eneste forudsætninger er, at du er motiveret til at træne og kan indgå på holdet på en moden og målrettet facon.

Tid og sted

Træningen finder sted hver onsdag i atletikhallen på Langvang. Tidspunktet er 16.00-18.00.

Adgang til fysioterapeut

Hver onsdag fra 16.00-18.00 vil der være en fysioterapeut til stede i hallen. Ellers kan du kontakte Toke på tlf. 24 91 58 95 for at aftale en tid.