Find forening eller opret ny forening

Leder du efter en forening? Eller vil du oprette en ny forening? Søg i vores register og find vejledning til at lave vedtægter.

Find en forening

Opret en ny forening

Vil du oprette en ny forening, skal du først beslutte, om du vil lave en "frivillig folkeoplysende forening" eller en "frivillig social forening".

Frivillig folkeoplysende forening

En folkeoplysende forening er typisk en frivillig forening med idræt eller anden fritidsaktivitet. Det kan også være en aftenskole.

Såfremt en forening ikke vil søge om et lokale eller tilskud hos Randers Kommune, skal den ikke godkendes af kommunen. Randers Kommune har derfor heller ingen krav til, hvordan man vil oprette en sådan forening og hvilke vedtægter, foreningen vil have.

En folkeoplysende forening skal:

 1. have et formål, som er formuleret i godkendte vedtægter
 2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven
 3. have en bestyrelse
 4. være demokratisk opbygget
 5. bygge på aktivt (og ikke passivt) medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 6. som udgangspunkt være åben for alle
 7. høre hjemme i Randers Kommune
 8. have en aktivitet, der er almennyttig og kontinuerlig og ikke være oprettet eller drevet i kommercielt øjemed

Find hjælp til oprettelse af en folkeoplysende forening i vejledningen Ny forening på vej? - Sådan kommer I i gang.

Godkendelse af vedtægter i en ny forening

Der er krav til vedtægterne i en folkeoplysende forening. Læs her, hvordan du får vedtægterne godkendt.

 1. Skriv til fritid.kultur@randers.dk at I ønsker jeres forening godkendt.
  I skal vedhæfte et udkast til jeres vedtægter til en forhåndsgodkendelse. Send dem til fritid.kultur@randers.dk.
  I skal også vedhæfte et skema med forenings oplysninger.
 2. Afvent at kultur-og fritidsafdelingen sender jer en forhåndsgodkendelse af jeres vedtægter.
 3. Foreningen afholder et møde med en stiftende generalforsamling. På dette møde skal generalforsamlingen godkende jeres (forhåndsgodkendte) vedtægter og bestyrelsen skal derefter underskrive jeres vedtægter. 
 4. Send de underskrevne vedtægter fra den stiftende generalforsamling til endelig godkendelse i kultur-og fritidsafdelingen og afvent svar herpå.

Ændring af vedtægter

Hvis foreningen på et senere tidspunkt får brug for at ændre sine vedtægter, skal det ske i overensstemmelse med de regler, som foreningen har beskrevet i sine stadig gældende vedtægter. Derudover skal disse nye ændringer godkendes i Kultur- og fritidsafdelingen.

Social forening

Frivillige sociale foreninger er typisk patientforeninger, selvhjælpsgrupper, aktivitetsudvalg på ældrecentre samt faglige foreninger.

I Randers Kommune sorterer de frivillige sociale foreninger under forvaltningen social- og arbejdsmarked og Frivilligværket giver assistance til de sociale foreninger. 

Kontakt Frivilligværket for mere information og rådgivning