Implementering af fritids- og idrætspolitik

Kom med ideer til, hvordan vi får indholdet i den nye fritids- og idrætspolitik gennemført.

Fritids- og idrætsområdet i Randers Kommune har fået en ny politik for årene 2023-2026. Men hvordan får vi den fra gode tanker til konkrete tiltag og forandringer; det kan DU være med til at påvirke.

Vi inviterer dig derfor med til et enkelt møde, hvor vi vil tømme dit og de øvrige deltageres hoveder for jeres gode ideer. Du behøver kun at byde ind på to af politikkens temaer. Og bare rolig, du får ikke opgaver med hjem!

Nedenfor ser du eksempler på spørgsmål, som vi vil stille jer.

Tid: Onsdag den 19. april 2023 kl. 17-20
Sted: Arena Randers, Fyensgade 1, 8900 Randers C

Tilmelding senest den 16. april

Udfyld formularen herunder. Du skal kun vælge to temaer. Men skulle du nu have lyst til at give input på flere, så får vi arrangeret det på aftenen.

Eksempler på spørgsmål, der skal samles input til

Børneidræt Randers findes ikke i dag. Tanken bag det er at lave en stærk indgang til børneidræt ét sted til glæde for idrættens mange aktører; foreninger, skoler, daginstitutioner, forældre og børnene selv.
Hvordan kan vi samle viden, inspiration og samarbejde om børneidrætten i Randers Kommune?

Vi vil hjælpe foreninger med markedsføring af deres fritidsaktiviteter. Dels bredt i hele kommunen men også lokalt for et område eller for specifikke målgrupper.

Hvis vi bringer alle vores kommunikationskanaler og netværk i spil, vil vi måske komme længere ud med de gode aktiviteter til borgerne.

En del frivillige er ikke frivillige HELE livet. Nogle glider ud af det af forskellige grunde. I gruppen 60+ årige kan der være tidligere frivillige, som i virkeligheden gerne vil være frivillig igen.

Hvordan får vi tidligere frivillige rekrutteret, motiveret og opkvalificeret til igen at være frivillige?

For at kunne nyde naturen er det en forudsætning, at man kan komme dertil. Barriererne for det kan være de fysiske adgangsforhold, som kan være vanskelige for gangbesværede.

Foreninger kan i dag søge eksempelvis lokaletilskud og tilskud fra udviklingspuljen og breddeidrætsmidlerne. De søger via en mail, hvor ansøger i store træk frit kan skrive, som de vil. Det medfører en stor forskel på ansøgningerne.

Vi kan lave et online modul, som ensretter ansøgningerne og informationerne. Det kan der være både fordele og ulemper ved.

Nøgleudlevering
Foreningerne skal hente nøgler på skolen i dagtimerne. Det er forskelligt fra skole til skole, om nøglen skal hentes hos skolesekretæren eller pedellen.
Skolerne har derudover forskellig nøgle- eller briksystemer. På nogle skoler skal foreningen betale 200 kr. kontant pr. brik i depositum.

Booking
I dag bookes tider i de selvejende idrætshaller hos hallens bestyrelse.
To kommunale idrætshaller bookes gennem hallens bestyrelse. Skolehallerne derimod skal derimod bookes hos Arena Randers, hvis der er tale om tider udenfor skoletid.
Gymnastiksale, svømmesale og øvrige kommunale skolelokaler samt Langvang Atletik og Multihal bookes via foreningsportalen. Dog skal lokaler i fritidscentret og på biblioteket bookes hos dem.

I dag er der afsat midler til de lovpligtige medlemstilskud, lokaletilskud og udvikling. Derudover yder Randers Kommune også tilskud til kurser, udstyr, aftenskoleordning og haldrift.

Ikke alle puljer bruges fuldt ud hvert år. Samtidig betaler foreningerne gebyr for benyttelse af faste kommunale lokaler og idrætshaller. Udendørs anlæg er uden gebyr.

Vi vil gerne have tilskud og gebyrer fordelt, så de svarer til tidens fritids- og idrætsbillede.

Hvordan finder vi ud af, om vi har den mest optimale fordeling og hvordan vi eventuelt vil kunne forbedre fordeling, kriterier og gebyrsatser?

En del foreninger er motiverede for at samarbejde med andre foreninger og også kommunale aktører som f.eks. skoler, Randers Sundhedscenter og Randers Ungdomsskole og andre forvaltninger.
Hvordan kan vi styrke brobygningen imellem disse aktører, så endnu mere bliver muligt til gavn for foreningerne og borgerne?

Aftenskolerne har mulighed for at tilrettelægge deres undervisning i mere fleksible former end de sædvanlige regler giver mulighed for.

Formålet er at nytænke undervisningsformerne og dermed tilslutningen til aftenskolen. Konkret betyder det, at et hold ikke nødvendigvis skal have en fast lærer og man kan arbejde med frit med krav til fremmøde. Analyser viser dog, at muligheden ikke benyttes optimalt.