Netværksmøde om flere aktive seniorer i Randers

Kom til netværksmøde og vær med til at skabe flere muligheder for aktive senior fællesskaber i Randers

Randers kommune vil arbejde aktivt for at skabe et solidt grundlag for at flere seniorer i Randers kan være aktive i deres hverdag, både som udøvere selv, men også ved at tage del i frivillige opgaver rundt om aktiviteterne. Vi ønsker at skabe et stærkere netværk foreningerne imellem, som kan bruges til at styrke rekrutteringen af frivillige, uddannelse til trænere, udvikling såvel som opretholdelse af aktiviteter og tilbud - og hvad vi ellers kunne bruge hinanden til.

Derfor inviteres alle interessenter med aktiviteter for målgruppen til et informations- og netværksmøde.

Kom gerne et par stykker sammen, som kan repræsentere jeres foreningstilbud for målgruppen.

Hvor: Arena Randers - Gemakket

Hvornår: Torsdag den 18. januar kl. 9-12.30

Forplejning: Formiddags kaffe med brød og kage

Ved yderligere spørgsmål rettes henvendelse til Jesper Jakobsen: tlf.: 51562020 / e-mail: Jesper.jakobsen@randers.dk