Bassinlivredderbevis

Når foreninger benytter kommunale svømmehaller er det en forudsætning, at der er en livredder i svømmehallen.

Når en forening benytter bassinsvømmefaciliteter, skal der være tilstrækkelige bassinlivreddere til stede. Hvis ikke faciliteten stiller med bassinlivreddere, skal foreningerne selv stille med bassinlivreddere.

Når brugerne selv skal stille med bassinlivreddere er det som udgangspunkt den ansvarlige i foreningen, der har ansvaret for bassinovervågningen ud fra en konkret vurdering.

Retningslinjer for bassinsikkerhed

Randers kommune angiver retningslinjer med udgangspunkt i anbefalinger fra Dansk Svømmeunion og som minimum:

  1. Der skal altid være mindst én bassinlivredder tilstede.
  2. Når der er tale om foreningens benyttelse skal der være én livredder pr. 15 børn. Består holdet udelukkende af voksne er der derimod ikke et loft på 15 deltagere.
  3. Bassinlivredderen skal være på kanten af bassinet og have bassinet under kontinuerlig overvågning. Instruktør og bassinlivredder kan således kun være en og samme person, såfremt instruktøren opholder sig på land og ikke i vandet. I tilfælde af, at undervisningen foregår 1:1 (dvs. en hjælper til en bruger), da kan dispensation søges.
  4. Bassinlivredderen skal være i besiddelse af en gyldig prøve og være bekendt med en på forhånd aftalt beredskabsplan ved ulykker.

Om bassinlivredderprøven

Livredderen skal være i besiddelse af gyldig prøve. Prøven skal fornyes hvert år. Derfor tilbyder Randers Kommune foreningsledere og instruktører i Randers et kursus i livredning.

I Randers Kommune skal man være fyldt 17 år i det år, man vælger at tage et bassinprøvebevis.

Prøven er gyldig i alle kommunens bassiner og Water & Wellness Randers. Prøven er således ikke gyldig ved svømning på åbent vand som hav, sø eller å. Bassinlivredderprøven skal man tage i et bassin, der har samme dybde, som det bassin, man efterfølgende selv underviser i.

Tilmelding

Medarbejdere fra offentlige institutioner og skoler samt nuværende og kommende foreningsledere og instruktører i sociale eller folkeoplysende kan tilmelde sig en bassinlivredderprøve igennem Water & Wellness Randers: info@waterwellness.dk.

Se dato for tilmelding og kommende hold på siden kurser-og-arrangementer.

Betaling

Institutioner, skoler samt sociale foreninger betaler selv for deres deltagere. Kultur- og fritidsafdelingen betaler for deltagere fra folkeoplysende foreninger.

Gældende for skoler og institutioner

Institutioner (herunder offentlige eller private skoler, SFO, juniorklubber og dagtilbud) fastsætter selv deres regler for bassinlivredning i kommunale svømmehaller - herunder hvor ofte bassinlivredderprøven skal fornyes.

Sikkerhedsansvaret for folkeskoler ligger ifølge folkeskoleloven altid hos den pågældende skole. I forhold i dagtilbud for børn og andre aktivitetstilbud med kommunal medfinansiering ligger ansvaret i praksis hos lederen af det pågældende tilbud.

Det anbefales, at der for hver påbegyndt 15 elever skal være en lærer eller anden voksen person, der opfylder sikkerhedsbestemmelserne, dvs. kan foretage livredning og betjene genoplivningsudstyr. Det anbefales endvidere, at skoler og institutioner ligesom foreninger også fornyer deres bassinlivredderbevis hvert år.