Børneattester og alkoholudskænkning

Hvis din forening arbejder med børn og unge under 18 år, skal du være opmærksom på reglerne for børneattester og alkohol.

Børneattest

Foreninger skal indhente børneattest, hvis de "ansætter" personer eller har hjælpere, som skal have kontakt med børn under 15 år, uanset om vedkommende bliver lønnet eller ej.

En forening, der får tilskud til det offentlige (modtager penge eller låner lokaler), skal udover at indhente børneattester også skrive under på, at de overholder regler om indhentelse af børneattester. 

Læs mere om børneattester her.

"Skolelærerparagraffen"

”Træner- og skolelærerparagraffen” kaldes den del i loven, der fortæller, at det er ulovligt at have samleje eller anden kønslig omgang med en person under 18 år, som man er betroet til undervisning og altså er træner eller leder for.

Det har ingen betydning for lovligheden, at partneren selv giver samtykke.

Alkoholudskænkning

Som arrangør af fester, eller andre begivenheder, hvor unge under 18 år deltager, er det nødvendigt, at du forholder dig til reglerne for udskænkning af alkohol til denne gruppe.

Brochuren herunder tydeliggør alle de komplekse regler og love og hensyn, man som arrangør skal tage hensyn til og overholde, når der arrangeres fester, hvor der er unge under 18 år.

Fester for og med unge - regler og gode råd

Reglerne gælder også for foreninger og idrætsfaciliteter, klubber m.m.