Før du bliver frivillig

Her kan du læse om forsikring og regler om samtidig at være på offentlig ydelse, når du skal arbejde som frivillig.

Inden du begynder som frivillig, er det en god ide at undersøge, om du er ordentligt forsikret i tilfælde af skader på dig selv eller dine ting. Og er du arbejdsløs, er der nogle regler, du skal være opmærksom på.

Forsikring

Er du i tvivl om forsikringsspørgsmål bør du spørge Forsikringsoplysningen eller Arbejdsskadestyrelsen, før du påtager dig frivilligt arbejde eller før du sætter en foreningsaktivitet i værk.

Modtager du offentlige ydelser

Er du modtager af kontanthjælp, starthjælp eller sygedagpenge, er der som udgangspunkt ingen begrænsninger i din ret til at yde en frivillig indsats. Altså så længe den frivillige indsats ikke sædvanligvis udbydes som lønnet arbejde. 

Frivilligt engagement kan nemlig være en glimrende mulighed for at opkvalificere sig og holde sine kompetencer ved lige. Og for mange er det en god måde at yde en indsats til gavn for andre og samtidig skabe sig et relevant netværk.

Det frivillige engagement kan også være en måde at optjene point til drømmeuddannelsen eller drømmejobbet.

Modtager du derimod dagpenge eller efterløn, er det vigtigt, at du først afklarer med din a-kasse, om du kan være frivillig, uden at det får indflydelse på din ret til dagpenge eller efterløn. Husk, at det kan være en god idé, at få et skriftligt svar, så der ikke senere opstår tvivl.