Reeholm & Bredahl A/S

En selvstændig virksomhed, der i mere end 60 år har arbejdet som rådgivende ingeniører, hvis målsætning er at sikre en uafhængig rådgivning baseret på ekspertise, erfaring, engagement og kvalitetsstandarder.

Om Reeholm & Bredahl A/S er en selvstændig virksomhed, der i 70 år har rådgivet, projekteret, konstrueret, tegnet og ledet byggerier fra første idé til nøglefærdigt projekt, lokalt og i hele Danmark. Vi leverer uafhængig teknisk rådgivning baseret på ekspertise, erfaring og kvalitetsstandarder, der på alle måder lever op til F.R.I´s betingelser.

Vi er et team på i øjeblikket 19 topengagerede medarbejdere med stor aldersspredning.

Hos os er opgaveløsningen baseret på dialog. Vi er fælles om at løfte projekterne, og der er altid én, man kan spørge til råds. Derfor bruger vi bevidst tid på at skabe tydelighed omkring egne og kollegers kompetencer.

Vi har en stærk kultur omkring ejerskab og er stolte af det, vi skaber sammen. Nysgerrighed og ny viden er vores drivere, derfor er løbende efteruddannelse et must.

Vi anvender 3D programmer og er generelt fortrolige med den nye teknologi. Projekteringen foregår således primært i 3D.

Nye medarbejdere sluses ind på teamet via en ’on boarding-proces’, der blandt andet omfatter fire faste opfølgningsmøder det først år samt en ’buddy’ at læne sig opad i hverdagen. Vi tænker i den gode sociale relation i hverdagen, blandt andet med en frokostklub, spontan fredagshygge, inspirationsture, f.eks. til Escape Factory i Aarhus og studieture, hvor den seneste gik til Hamburg.

Jobsøgende

Vi modtager meget gerne uopfordrede ansøgninger fra konstruktører og ingeniører med speciale inden for enten konstruktioner, anlægsopgaver eller installationer - eller en kombination af disse. Endvidere har vi løbende ingeniør- og konstruktørpraktikanter. Praktikansøgninger modtages således gerne.

Kontakt undertegnede for yderligere spørgsmål:

Jakob Keller
E-mail: jk@rbas.dk

Se også vores hjemmeside.