Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S

Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S blev stiftet i 1960, og omdannet til aktieselskab i 1990

Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S varetager alle relevante ingeniørdiscipliner inden for bygge- og anlægsindustrien og virksomheden har desuden stor erfaring med energioptimering og bæredygtig projektering. Herunder råder Vognsen over medarbejdere, der er certificeret Passivhus-designer. Vognsen vil på denne baggrund bidrage med værdifuld, energistrategisk viden igennem hele processen, som vil kunne sikre både et teknisk velgennemført byggeri såvel som en reducering af driftsomkostninger fremadrettet.

Firmaet løser opgaver for såvel offentlige som private bygherrer:

  • For Randers Kommune har vi bl.a. udført projekter for både nybygning og renovering af flere skoler, børnehaver og plejehjem.
  • For alle boligforeninger i Randers har vi løbende større og mindre opgaver i forbindelse med nybyggeri og renoveringsarbejder.
  • Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S er SKI-godkendte som en del af konsortiet "MidtNord Ingeniørerne" indenfor rammeaftale 17.06 Rådgivende ingeniørydelser - administration og kultur.
  • For Byggeskadefonden har vi udarbejdet adskillige tagrenoveringer, afhjælpningsprojekter samt eftersyn på almene byggeprojekter.
  • For flere større erhvervsvirksomheder fungerer vi som faste rådgivere i forbindelse med byggeopgaver.
  • For Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger i Randers, har vi projekteret en lang række restaureringer af fredede og bevaringsværdige bygninger.
  • For Forsvarets Bygningstjeneste har vi de seneste år løbende været beskæftigede som byggeledere på forsvarets byggerier i Jylland.
  • Rådgivning i forbindelse med totalentrepriseprojekter, både for entreprenør samt for bygherrerådgiver.  

Vi lægger vægt på, at vi i det daglige arbejde altid yder en engageret og kompetent indsats, således vi kan fungere som de bedste sparringspartnere for både bygherrer, arkitekter og entreprenører.

Kontakt

Indehavere: Niels Henrik Vognsen, Lars Vognsen, Per Bonde og Simon Vognsen.

Kontaktperson: Lars Vognsen - lv@vognsen-as.dk

www/mail: www.vognsen-as.dk / mail@vognsen-as.dk