For virksomheder

Du kan læse om nogle af fordelene ved at ansætte eksempelvis akademikere.

Akademikere øger produktivteten og skaber innovation i din virksomhed - uanset den akademiske baggrund.

Akademikere bliver i stigende grad efterspurgt af små og mellemstore virksomheder (SMV'er). De bidrager nemlig til forretningsudviklingen gennem procesoptimering, produktinnovation, opdyrkning af nye markeder og meget andet. Virksomheder, der ansætter en akademiker, har gennemsnitligt højere vækst i forhold til andre virksomheder. En undersøgelse foretaget af Forskning og Innovationsstyrelsen viser, at:

  • 65% af de virksomheder der ansætter en akademiker oplever en ekspansion af markedsområdet.
  • 70% har øget omsætning.
  • 81% har udviklet nye produkter og/eller processer i virksomheden.

Vidste du at

En SMV's første akademiker bidrager med 1.1 mio. kr. i gennemsnitlig meromsætning.

En højtuddannet øger produktiviteten i virksomheden uanset akademisk baggrund.

En højtuddannet øger produktiviteten blandt kollegaer ved at dele ud af egen læring.

Kontakt

Erhvervskonsulent
Torsten Westh 
Tlf.: 5210 0925
E-mail: tw@erhvervranders.dk

At ansætte den rette kandidat kan være afgørende for højere produktivitet og bedre konkurrenceevne.

Det er dyrt at ansætte en forkert medarbejder.  Det koster normalt en årsløn at skulle igennem annoncering, samtaler og oplæring, før den nyansatte er oppe i omdrejninger. Der er to farer ved at ansætte den forkerte i et job. Den ene er, at medarbejderen forsvinder hurtigt igen. Den anden er, at medarbejderen bliver i et job, som han eller hun ikke har de fornødne kompetencer til.

Omkostningsfuldt at rekruttere den forkerte

Det vigtigste ved at rekruttere det rigtige personale er, at alle virksomhedens positive sider forstørres og at eksisterende svagheder minimeres. Med andre ord, at virksomheden kan fortsætte med at udvikle sig og vokse.

Ny forskning viser, at 40 procent af de nyansatte i små og mellemstore danske virksomheder fratræder sin stilling inden for det første år. En undersøgelse lavet af Bo H. Eriksen, erhvervsøkonom og lektor ved Institut for Marketing og Management ved Syddansk Universitet, viser at omkostningen ved at ansætte en medarbejder, der må fratræde sin stilling allerede inden for det første år af ansættelsen er mellem 200.000 og 300.000 kr. i omsætningstab. Ganges det tal op med den høje fratrædelsesprocent i små og mellemstore virksomheder er tabet til at få øje på. 

Din Karriere i Randers kan hjælpe din virksomhed med at reducere dine HR omkostninger og finde den rette kandidat første gang.

Vækst og innovation skabes tit i samarbejdet mellem erhvervsliv og uddannelsesmiljøer.

Formål

Forretningsudvikling og videndeling har til formål at:

  • Skabe samarbejde mellem erhvervslivet i Randers Kommune og uddannelsesmiljøerne i Aarhus, Aalborg samt Dania i Randers.
  • Involvere forskere i udviklingen af virksomheder

Din Karriere i Randers skaber rammerne og aktiviteterne for randrusianske virksomheder der gennem samarbejde med videninstitutioner og studerende ønsker at vokse og udvikle sig som virksomhed.

  • Effektivitets- og produktivitetsforbedring
  • Forretningsudvikling og strategi
  • Afsætning og markedsføring