Virksomhedspraktik

Hvis du er ledig eller er sygemeldt kan virksomhedspraktik være en god måde at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Ved at komme i praktik får du mulighed for at snuse til et nyt arbejde – ja måske et helt nyt fag - og se, om det er noget for dig. Virksomheden kan samtidig lære dig at kende, og på den måde er der langt bedre mulighed for at fastslå, om "kemien passer", inden du eventuelt bliver fastansat eller ansat i en stilling med løntilskud på virksomheden.

Men også selvom en virksomhedspraktik ikke fører til, at du får et arbejde lige med det samme, har praktikken under alle omstændigheder givet dig nogle erfaringer. Og det er altid positivt, når du søger arbejde.

Inden du afslutter din praktik skal virksomheden fortælle dig, om du har mulighed for at blive ansat. 

Kontakt os omkring muligheden for at komme i virksomhedspraktik.

Er du på dagpenge kan du være i virksomhedspraktik i op til fire uger, og du kan i princippet starte i en virksomhedspraktik allerede fra din første ledighedsdag.

For dimittender på dagpenge er der mulighed for at komme i virksomhedspraktik i op til otte uger. Muligheden er forbeholdt ledige nyuddannede med en kort videregående uddannelse. Har man haft ordinært arbejde efter uddannelsen, kan praktikperioden dog højst vare op til fire uger.

Du har ret til virksomhedspraktik, du selv har fundet, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Er du på kontanthjælp og visiteret som aktivitetsparat, kan du komme i virksomhedspraktik i 13 uger og i nogle tilfælde længere.

Hvis du er jobparat kan du komme i virksomhedspraktik 4 uger.

Du har ret til virksomhedspraktik, du selv har fundet, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Arbejdsskade

Find blanket til anmeldelse af skade sket i tilbud om virksomhedspraktik på siden her: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Anmeldelsesblanketten skal efter udfyldelse indsendes til jobcentret, der herefter sender den videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Tingsskade

Har praktikanten forvoldt skade på andre personer eller andres ejendele, kan arbejdsgiveren anmelde skaden til Jobcentret. Herefter vurderer jobcentret om skaden er omfattet af kommunens erstatningspligt.

Som udgangspunkt kræver det i følge dansk erstatningsret, at praktikanten har handlet groft uagtsomt eller forsætligt for at praktikanten, og dermed Randers kommune er erstatningsansvarlig.

Arbejdsgiveren vil blive anmodet om at udfylde vedhæftede skadesanmeldelse, da vi har brug for en tilkendegivelse fra arbejdsgiverens forsikringsselskab om, om skaden dækkes der. Såfremt arbejdsgivers forsikring ikke dækker skal afslaget medsendes sammen med vedhæftede skadesanmeldelse.

Vær opmærksom på, at det også fremgår af skadeanmeldelsen, at der skal fremsendes fotos af skade og skadested sammen med anmeldelsen.

Du finder blanketten til anmeldelse af skade her.

Send din anmeldelse til

Jobcenter Randers
Regimentvej 10
8930 Randers NØ
att.: Vivi Bak