Voksenlærling

Voksenlærlinge-ordningen er for dig, der gerne vil rustes bedre til arbejdsmarkedet.

Udover at det er en fordel for dig at blive aflønnet som voksenlærling, så er der også fordele for din arbejdsplads, som kan søge et tilskud, så længe betingelserne omkring voksenlærlinge er opfyldt.

Det er forskelligt, hvor meget tilskud en arbejdsgiver kan få og hvor længe. Både tilskud og tilskudsperiode er nemlig afhængig af, om du inden uddannelsesstart har modtaget dagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp, har været i beskæftigelse etc., men det kan jobcentret hjælpe dig og din arbejdsgiver med at finde ud af.

Ordningen vil blive administreret af jobcentret i samarbejde med din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver skal blot sende en ansøgning om tilskud til jobcentret i din bopælskommune, så vil jobcentret sørge for resten. Det vil sige, at du ikke skal bekymre dig om blanketter og registrering – du skal kun fokusere på at dygtiggøre dig som voksenlærling.

Bemærk

Med vedtagelse af beskæftigelsesreformen er reglerne for voksenlærlingeordningen ændret.

Uddannelsesaftaler, der er indgået før 1. januar 2015, fortsætter efter de gamle regler, indtil tilskudsperioden udløber. Uddannelsesaftaler, der er indgået efter 1. januar 2015, er omfattet af de nye regler.