Fastholdelse

Du kan her læse om, hvordan din tilknytning til din arbejdsplads kan fastholdes ved sygemelding eller risiko for sygemelding.


Jobcenter Randers kan rådgive om muligheder i forbindelse med arbejdsfastholdelse og kan deltage i møder på arbejdspladsen.

En sygdom kan skabe masser af usikkerhed både for dig og din arbejdsgiver. Du kan blive i tvivl, om der stadig vil være et arbejde til dig, når du er blevet rask, mens arbejdsgiveren nemt kan blive nervøs for, hvornår du vender tilbage og, om du stadig vil kunne klare dit arbejde.

En rundbordssamtale kan være en rigtig god ide. Her kan du få talt om din sygdom og perspektiverne for fremtiden og dermed rydde usikkerheden af vejen.

Rundbordssamtalen er en samtale mellem dig, din arbejdsgiver og andre relevante personer – for eksempel din tillidsmand, en fastholdelseskonsulent fra Jobcenter Randers eller en repræsentant fra din fagforening.

En hjælp til afklaring af jobsituation

Der kan blive afholdt rundbordssamtaler på forskellige tidspunkter og flere gange under dit sygdomsforløb. Både for at gøre status, for at få lagt en plan for din tilbagevenden til arbejdsmarkedet og for at få afklaret din fremtidige jobsituation.

Hvad en rundbordssamtale helt præcist munder ud i er naturligvis forskelligt fra gang til gang.

Din arbejdsgiver har mulighed for at hjælpe dig med at beholde et arbejde ved at omplacere dig til andre opgaver. Omplaceringen kan enten være af midlertidig eller af permanent karakter.

En midlertidig omplacering kommer typisk på tale efter et sygdomsforløb, hvor du i en periode ikke kan løse dine normale opgaver. Her kan du blive omplaceret til andre opgaver, indtil du kan vende tilbage til de sædvanlige opgaver igen. Det kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med en delvis raskmelding.

Permanent omplacering og omskoling

En permanent omplacering kan for eksempel blive brugt, hvis du ikke længere har mulighed for at udføre de opgaver, dit arbejde kræver. Det kan være af vidt forskellige årsager – lige fra at du selv ønsker nye jobfunktioner måske på grund af en sygdom til, at din virksomhed beslutter at omplacere dig.

I forbindelse med en omplacering kan det være, at det er nødvendigt, at du bliver omskolet.

Når du er syg i lang tid er der risiko for, at du mister din tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor kan en delvis syge- eller raskmelding være en rigtig god ide, hvis du trods din sygdom kan klare at arbejde nogle timer om ugen. På den måde får du mulighed for bedre at holde fast i dit arbejde.

En delvis syge- eller raskmelding fungerer på den måde, at du sammen med din arbejdsgiver aftaler, hvilke arbejdsopgaver- og hvor mange timer om ugen, du kan klare. Det vil i den forbindelse ofte være klogt at inddrage lægen, så planen er forsvarlig.

For at kunne melde dig delvis rask eller syg er det en forudsætning, at du snart kan vende tilbage til dit arbejde i fuldt omfang. Desuden skal du være sygemeldt i mindst fire timer om ugen, og så skal Jobcenter Randers godkende aftalen.

Muligheden for delvis syge/raskmelding vil altid blive undersøgt, når du modtager sygedagpenge.

Hvis du har forhøjet risiko for fravær fra dit arbejde på grund af langvarig eller kronisk sygdom, har du mulighed for at få lavet en såkaldt § 56 aftale. (Aftalen hedder sådan, da reglerne står i sygedagpengelovens § 56).

Aftalen betyder, at din arbejdsgiver får refunderet udgifterne til sygedagpenge allerede fra din første fraværsdag. På den måde belaster din sygdom ikke din arbejdsgiver økonomisk, og det kan forøge din chance for at beholde dit arbejde – for eksempel hvis du lider af migræne og på den baggrund har mange sygedage.

En sådan aftale er knyttet til dit nuværende arbejde og kan gælde i op til to år ad gangen.

Ansøg om aftalt fravær (§ 56 aftale)

§ 56-aftale til behandlingsforløb

Det er også muligt at få lavet en § 56-aftale – typisk af mere midlertidig karakter - til behandlingsforløb, så det hverken skal afholde en arbejdsgiver fra at ansætte eller beholde dig, hvis du skal i behandling.

Der er to muligheder for at få lavet en sådan aftale: Enten hvis det på dit ansættelsestidspunkt er planlagt, at du skal indlægges eller i ambulant behandling. Eller, hvis din arbejdsgiver inden for det seneste år har betalt sygedagpenge til dig. i 30 dage for den sygdom, som nu kræver behandling. Aftalen skal søges inden behandlingen påbegyndes.

Fraværende i mindst ti dage om året

Du skal lave § 56-aftalen sammen med din arbejdsgiver, og herefter skal den godkendes af Jobcenter Randers. For at få godkendt aftalen skal der være en klar forventning om, at du vil være fraværende i mindst ti dage i det følgende år på grund af din sygdom.

Din arbejdsgiver vil naturligvis kun få dækket udgifterne til dine sygedagpenge, når dit fravær skyldes den sygdom, som er nævnt i aftalen. Udgifterne vil altså ikke blive dækket, hvis du bliver syg af andre årsager.

Aftalt fravær for selvstændig erhvervsdrivende (§ 58a aftale)

Også selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at lave en aftale om fravær. Betingelsen er, at man har en langvarig eller kronisk sygdom, der giver forøget sygefravær (mindst 10 dage om året). Aftalen betyder, at der er ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag, når det er på grund af den sygdom, der står i aftalen.

Ansøg om aftalt fravær som selvstændig (§ 58a aftale)