Områdeklassificering

Mange steder i Danmark er jorden lettere forurenet. Forureningen er opbygget gennem mange år.

Forureningen stammer bl.a. fra bilers udstødning og industriens udledning af røg og støv.

Randers Kommune har udarbejdet en områdeklassificering af byområder i kommunen, hvor der er risiko for lettere forurening af jorden.

Jordflytning fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til kommunen for at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer. 

Områdeklassificering sker efter reglerne i bekendtgørelse af lov om forurenet jord.

Områdeklassificeringen omfatter erhvervsområder og ældre bydele i følgende byer:

  • Assentoft
  • Langå
  • Stevnstrup
  • Randers, herunder Dronningborg, Vorup og Kristrup

Øvrige byzoneområder foreslås undtaget fra områdeklassificeringen.

Områdeklassificeringen omfatter følgende områder i landzone:
De eksisterende spulefelter i Paderup Enge, Stånum Enge, og Drastrup Kær samt de tidligere spulefelter ved Støvring Enge.

Analysefri områder

De eksisterende spulefelter i Paderup Enge, Stånum Enge, og Drastrup Kær samt de tidligere spulefelter ved Støvring Enge er klassificerede som analysefri områder med kategori 2 jord - lettere forurenet jord. De områdeklassificerede arealer kan ses på kommunens digitale kort sammen med oplysninger om, hvilke regler der gælder for jordflytning for den enkelte grund.

Jorden fra et områdeklassificeret område vil som udgangspunkt være lettere forurenet. Hvis din grund ligger i et område, som er områdeklassificeret, betyder det, at du har pligt til at anmelde flytning af jord fra grunden, og at jordens forureningsgrad skal dokumenteres ved analyse.

Der er desuden en meget beskeden sundhedsrisiko, som du kan undgå ved at tage nogle enkle forholdsregler ved kontakt med jorden.

Flytning af jord fra en områdeklassificeret grund skal anmeldes til kommunen, og jordens forureningsgrad skal dokumenteres ved analyse.

Anmeldelse skal ske til Miljøgruppen. Du kan kontakte Miljøgruppen via e-mail: jord@randers.dk.

Du kan også læse mere om jordflytning her.

Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er beskeden. Mest sårbare er børn, der f.eks. i forbindelse med leg får jord i munden. Hvis du har små børn eller arbejder med børn, bør du derfor følge nogle enkle forholdsregler. F.eks. at vaske hænder og skifte sko efter udendørs leg og havearbejde - og at vaske hjemmedyrket frugt og grønt inden spisning.

Miljøstyrelsen informere, om hvad lettere forurenet jord betyder for sundheden og gode råd om, hvordan man indretter hverdagen, så kontakt med jorden er minimal, Pjecen "En hverdag med jord i byen" hentes ved at trykke her:

En hverdag med jord i byen

For yderligere information henvises til miljøstyrelsens hjemmeside.