Klimaindsatser på transportområdet

Kommunen opfordrer flere til at cykle og bruge kollektiv trafik i stedet for bilen. Opfordringen bliver fulgt op med konkrete tiltag.

Randers Kommune har meget fokus på at få flere til at cykle og køre med bybusser. Begge former for transport er godt for klimaet. Men når vi alle cykler mere end tidligere, er det allerbedst.

Randers Cykelby

Kommunen opfordrer flere til at cykle mere og oftere for vores sundhed, klimaet og trængslen i biltrafikken. Læs mere om Randers Cykelby.

Kollektiv trafik

Når du vælger at tage med bussen eller toget i stedet bilen, sparer du klimaet for CO2.

I Randers Kommune bruger mere end 8000 personer hver dag den kollektive transport - primært bussen.

Bybusser i Randers bliver ved næste udbud formentlig endnu mere miljøvenlige end i dag. Entreprenøren kan nemlig få bonus for at bruge mindre brændstof og bonus for udslip af færre stoffer, som er til skade for miljøet.

Klimavenlig kørsel med busser

Buschaufførerne bliver uddannet i klimavenlig kørsel. På den måde vil CO2-udledningen fra busser blive mindre.

Midttrafik kører forsøg med hybridbusser, det vil sige busser, som kan køre på både brændstof og el.

Pendling

Hvis du er nød til at køre i bil til dit arbejde er det en fordel for klimaet og miljøet, hvis I er flere i bilen.

I Randers Kommune er der pendlerpladser ved Purhus, Viborgvej og Gl. Århusvej.