Om beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at det nærmeste omgivelser ved kyster, søer mv. friholdes fra bebyggelse eller andre indgreb.

Bygge- og beskyttelseslinjerne henviser til naturbeskyttelseslovens §§ 16-19. Formålet er at beskytte søer, skovbryn, fortidsminder og kirker, så de også i fremtiden vil fremstå som markante landskabselementer. Samtidig skal de beskytte naturområder, der har stor værdi som levested og spredningskorridor for dyr og planter.

Ønsker du at placere bebyggelse, campingvogne, skure, hegn, beplantning eller ændre på terrænet og lignende kræver det en dispensation, hvis du er indenfor:

  • 150 m fra søer og vandløb
  • 300 m fra skove
  • 100 m fra fortidsminder
  • 300 m fra kirker

Mange projekter kræver udover en dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjerne en landzonetilladelse.

Bygge- og beskyttelseslinjerne i Randers Kommune kan ses på webkort.randers.dk