Beskyttet natur på din ejendom

Spørg altid kommunen før du ændrer på et udyrket areal - Vi vil gerne hjælpe dig.

For at undgå at man utilsigtet kommer til at ødelægge beskyttet natur, er det vigtigt at vide om man ejer eller er bruger af sådan natur. 

Som landmand har du et særligt ansvar for driften og bevarelsen af de beskyttede naturområder. Det er også dit ansvar at være opmærksom på arealernes status.

Beskyttelsen indebærer at der ikke må foretages ændringer i naturområdets tilstand uden tilladelse fra kommunen.

Kontakt altid kommunen før du sætter ploven i et upløjet areal, ændrer tilstanden, eller øger driften på et areal der kan være naturbeskyttet.

kommunens digitale kort kan du se de registrerede § 3-områder. Registreringen er kun vejledende. Det er ikke alle beskyttede områder, som er registreret i kortet. Det er altid den aktuelle tilstand af området, som afgør om området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har beskyttet natur på din ejendom, eller om en aktivitet er omfattet af naturbeskyttelsen, kan du kontakte kommunen.

Du kan benytte skemaet "Forespørgsel om §3-status " til at spørge kommunen, om et areal eller en aktivitet er omfattet af naturbeskyttelsen. Kommunen skal svare på denne henvendelse inden 4 uger.

Spørg altid kommunen før du ændrer på et udyrket areal

Du kan lave en forespørgsel til kommunen og få svar på, hvorvidt dine arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvis

  • du har et areal du normalt ikke opdyrker, som du påtænker at bruge på en anden måde end sædvanligt.
  • du er i tvivl om hvorvidt et areal på din ejendom er beskyttet.
  • du er uenig i kommunens registrering af dine beskyttede arealer.

Kommunen har normalt 4 uger fra modtagelsen af din forespørgsel og eventuelle manglende informationer, til at besvare din henvendelse.