Luftfotos og historiske kort

Se hvordan din ejendom ser ud på gamle og nye luftfotos samt historiske kort.

Når kommunen skal afgøres om et areal er beskyttet natur, indgår i vurderingen hvordan arealet er blevet drevet.

Til det formål ser kommunen blandt andet på luftfotos gennem tiden og på historiske kort.

Ved at følge linket kommer du til et webkort, hvor det er muligt at se historiske luftfotos og historiske kort

Lidt forklaring til kortet:

  • I venstre side af webkortet er en menu, hvor du på de små sorte trekanter kan åbne og lukke for forskellige temagrupper.
  • I temagrupperne kan du tænde og slukke for forskellige kort (f.eks. luftfotos og historiske kort) og temaer (f.eks. matrikelgrænser).
  • Hvis du har tændt for flere luftfotos vil det være det luftfotos der står længst oppe i menuen du ser.
  • Det er ikke alle årgange af de ældre luftfotos der dækker hele kommunen, så prøv dig frem til hvilke der dækker der hvor du kigger.
  • De ældre luftfotos er ofte lidt forskubbede, mens de moderne luftfotos er georefererede med ret stor præcision.
  • Det er på kortet desuden muligt at kunne se matrikler, den vejledende registrering af natur og den vejledende registrering af beskyttede sten- og jorddiger.