Paddeundersøgelse

For bedre at kunne beskytte de tilbageværende bestande undersøger Randers Kommune hvor arterne findes.

Randers kommune har nu i 10 år i træk fået overvåget udbredelsen af de sjældne bilag IV padder i kommunen.

Overvågningen er nødvendigt for at kunne beskytte arterne og deres levesteder. Resultaterne af overvågningen anvender kommunen til at fokusere indsatsen på at hjælpe paddebestandene. Kommunen har gennem de sidste 10 år etableret/oprenset omtrent 60-70 vandhuller til gavn for bilag IV padderne og på den måde været med til at sikre deres overlevelse i en trængt dansk natur.

Arterne har ikke gode vilkår i Danmark og er gået stærkt tilbage i takt med den mere intensiv udnyttelse af landskabet. 

Spørgsmål vedrørende undersøgelsen, padder i almindelighed samt bilag 4 arter, kan rettes til biolog Lars Sandberg på 8915 1856 eller via mail lars.sandberg@randers.dk