Vandremusling

Vandremuslingen er en invasiv art, og den har nu etableret sig i Gudenåen og søerne.

Siden 2006 er vandremuslingen blevet observeret i Søhøjlandet og har siden spredt sig med voldsom fart til søerne og dele af Gudenåsystemet og er nu nået til Randers Kommune.

Kommunerne langs Gudenåen og også Randers har sat en informationskampagne i gang for at informere om, at det er den menneskelige adfærd og vores rekreative interesser i Gudenåen, der tilsyneladende anses for at være de største spredningsveje og dermed faren for at vandremuslingen skal finde vej til Gudenåsystemets rene søer.

Gudenåkomitéen har sat en undersøgelse i gang for at kortlægge Vandremuslingens udbredelsesområde og samle viden om dens påvirkning i, på og ved Gudenåen.